Hasierako orrialdea
kontzeptuen aurkibidea aurkibidea iradokizunak iradokizunak bilaketara itzuli bilaketa
Bilaketaren emaitza

 

aurkituak: 62

 • ahuntzaren gauerdiko eztula(k)

  Azalpena: baliorik gabekoa(k)

  Adibideak:

  —   ez da auntzaren gaberdiko estula.
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: BALIOA

  Gazteleraz: la carabina de Ambrosio

 • airean

  Azalpena: fite

  Adibideak:

  —   Aidian eraman zazute nere begiyen aurretik
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  —   Aidian juan biar izan du
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: ARINTASUNA

 • aitaren (eta) semearen!

  Adibideak:

  —   aitaren ta semiaren...
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • (inongo) aldiak egin

  Azalpena: alde egin

  Adibideak:

  —   Azkar egin biar ditu emengo aldiyak
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: IHESA

 • alpargaten lokarriekin ere hitz egin

  Azalpena: berritsua izan

  Adibideak:

  —   Nik guziyakin itzegiten diat; baita alpraketen lokarriyakin ere
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • antz(a) eman

  Azalpena: igarri

  Adibideak:

  —   Antz eman nion.
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: IGARTZEA

 • arraiepola

  Adibideak:

  —   ez dizu zuri iges egingo ez! Arraye pola!
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • arraioz jositako

  Azalpena: madarikatu

  Adibideak:

  —   arrayoz jositako ume baldar, kaskall ori.
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: MADARIKAZIOA

 • astokirten

  Azalpena: ergel

  Adibideak:

  —   Asto kirten ori.
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: ERGELKERIA

 • (inork) atzaparretan zenbat hatz dauzkan sudurrarekin zenbatu

  Azalpena: jipoitua izan

  Adibideak:

  —   Atzaparretan zenbat beatz dauzkatan sudurrarekin zenbatu biarko ditu
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • azolio

  Azalpena: ergel

  Adibideak:

  —   apurtu det axoliyo gatzil ori.
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: ERGELKERIA

  Gazteleraz: zampabollos

 • bai zera!

  Azalpena: ironiaz, ezezkoa

  Adibideak:

  —   -aspertzeko're bada -Bai zera!
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • bazterrak harrotu / inarrosi / nahasi / toreatu...

  Azalpena: jendea asaldarazi

  Adibideak:

  —   Baztarrak nastutzera zergatik etorri zeran berriz etxe onetara
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • begiz jota eduki

  Azalpena: bereizi, desiratu

  Adibideak:

  —   Nik goragoko andregaya billatu biar det. Eta begiz jua daukat. Sendagillearen alaba eskatzera nua
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • bejon (dei(n)ala, deizula, deiola...)

  Adibideak:

  —   -mutill, len baño're bastuago ago -1 berriz piñao- íBejondaikela!
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • (inoren) buruan ernion baino haize gehiago ibili

  Azalpena: zoroa izan

  Adibideak:

  —   Aizia? zuben buru ariñetan bai, Erniyo'n baño geyago
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • buruan gatz ukan

  Azalpena: azkarra izan

  Adibideak:

  —   Ez nuben uste zure buruban orrenbeste gatz egongo zanik
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: GAITASUNA

  Frantsesez: avoir du vif-argent dans les veines

 • (inoren) buruan ilea besterik ez jaio

  Azalpena: ergela izan

  Adibideak:

  —   Orren buruban ez da jayotzen illia besterik eta
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: ERGELKERIA

  Frantsesez: être bas de plafond

 • deabruek naramatela

  Adibideak:

  —   deabruac naramatela, ni naiz etxe ontako nagusiya.
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Gazteleraz: que me lleven los diablos

 • donostiarrari txoratu al den galdetu

  Azalpena: berez argi dagoenaz galdetu

  Adibideak:

  —   -Txoratu al zera gizona? Atxintxarri. -Donostiarrari galdetzen diozu ori?
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • egunean bi alkandora aldatu

  Azalpena: aberatsa izan

  Adibideak:

  —   alkandorari begiratu besterik ez dago, ez ditu ez egunian bi aldatzen
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: ABERASTASUNA

 • enplasto batekin atera

  Azalpena: arrazoi okerrak eman

  Adibideak:

  —   Enplasto onekin ateratzen al zera orain?
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Gazteleraz: salir con una pata de banco

 • erramienta txarra ez izan

  Azalpena: gaiztoa izan

  Adibideak:

  —   Ez da erremienta txarra!
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • (neurak, heureak, bereak...) eta bi

  Azalpena: egundokoak

  Adibideak:

  —   aitu biar dizkit orreatik beriak eta bi.
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • euli mando

  Azalpena: ergel

  Adibideak:

  —   ez zatozela onera euli-mando ori.
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • ezta (...) (ere)

  Azalpena: ez

  Adibideak:

  —   ezin onla geldituko naiz ni. Ezta...
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • feria egin

  Azalpena: oparia egin

  Adibideak:

  —   Feriya egitera
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • frakak ukan

  Azalpena: agintea ukan

  Adibideak:

  —   Etxe ontan brakak ere emaztiak dituela bazekiau-ta
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: AGINTEA

  Gazteleraz: llevar los pantalones

 • fraskuelok baino gehiago jakin

  Azalpena: asko jakin

  Adibideak:

  —   Orrek prantzesez,... Fraskuelo'k baño geio zekik eta!
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • (inoren) gain

  Azalpena: (inoren) ardurapean

  Adibideak:

  —   zuben gain legatzen det.
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: BALIAKETA

  Gazteleraz: a (mi, tu, su...) cargo

  Frantsesez: sur son compte

 • gaitzerdi

  Azalpena: uste baino gaitz tipiago

  Adibideak:

  —   Ori gaitz-erdi iduritzen zait.
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Gazteleraz: mal menor

 • hitza jan

  Azalpena: agindutakoa ez bete

  Adibideak:

  —   Ez zaitia orain arren alde atera, prejitzen jarri nazu-ta. Len artaratu eta orain bere itza jan. Milla deabru
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: AGINDUA

  Frantsesez: revenir sur sa parole

 • (neure, heure, bere...) horretatik ez atera

  Azalpena: setatsua izan

  Adibideak:

  —   Bere ortatik ez da aterako
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: SETAKERIA

  Gazteleraz: no dar el brazo a torcer

 • (inor) ikusteko ispilu atzeko aldea ere nahikoa izan

  Azalpena: itsusia izan

  Adibideak:

  —   Atso arren mokua ikusteko ixpillu-atzeko aldia're naikua dek
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • inondik inora (ez)

  Azalpena: inola (ez)

  Adibideak:

  —   Iñondik iñora nik ezin ulertu diat ba.
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: EZETZA

  Gazteleraz: de ninguna manera

  Frantsesez: d'aucune manière

 • korapiloa jarri

  Azalpena: arazoak sotu

  Adibideak:

  —   Jaxinto utzi, edo bestela osabaren dirubak galdu biar ¡A zer korapillua jarri didaten!
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • kukurruku egin

  Azalpena: agindu

  Adibideak:

  —   Baña, azkenian, ire emaztiak kukurruku egin
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: AGINTEA

 • labezomorroa baino itsusiagoa(k)

  Azalpena: itsusia(k)

  Adibideak:

  —   labezomorrua baño itxusiyagua da gero.
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • (ezer, inor) leku txarrean ez egon

  Azalpena: oker egon

  Adibideak:

  —   Ez nazakala nagon baño geyo zutu, eriyotz bat egiten ikusi nai ez banak. Hik? Ez ziok toki txarrian
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: EGOKIERA

 • marimutil

  Azalpena: (emakume) gizon irudiko

  Adibideak:

  —   ta zu, berritsu, mari-mutille.
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Gazteleraz: marimacho

  Frantsesez: marie-garcons

 • mazuztxori

  Azalpena: (emakume) dotore

  Adibideak:

  —   beti bezelako mazuztxori ta txirripixtiña.
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • mila deabru

  Adibideak:

  —   sudur-zuluetan sartuko niokan nik antzairu ura. Milla deabru!
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Gazteleraz: ¡por todos los demonios!

 • (inori) muturra barrengo aldera jira

  Azalpena: jo

  Adibideak:

  —   Muturra barrengo aldera jirako diyot
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • (neure, heure, bere...) onetatik atera

  Azalpena: haserretu

  Adibideak:

  —   Nere onetatik atera nau
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Gazteleraz: salirse de sus casillas

  Frantsesez: sortir de ses gonds

 • padera baino itsusiagoa izan

  Azalpena: oso itsusia izan

  Adibideak:

  —   Padera baño itxusiyagoko neskatzak
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • pirpilin parpak jantzi

  Azalpena: apaindu

  Adibideak:

  —   Pirpilin parpak jazteko bai, ez langille guxuan amaiketakorik emateko!
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • (ezeren) planta egin

  Azalpena: itx ura egin

  Adibideak:

  —   Egiñ diran planta!
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • poto egin

  Azalpena: erratu

  Adibideak:

  —   Oraiñ bai poto egiñ detala
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: ERRAKUNTZA / OKERTZEA

 • soka-muturra

  Azalpena: idi sokadunaren entzierroa

  Adibideak:

  —   oil zer da au? Soka muturra?
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • sudurpeko logalea

  Azalpena: gosea

  Adibideak:

  —   Kaxo ganbara, sugur-peko logalia juan alzaik?
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: GOSEA

 • tarratarak egin

  Azalpena: marmarrean ari

  Adibideak:

  —   Arrazoyarekin ta, tarratara ederrak egingo lizkiateke zenbait mingañek
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • tratalari txarra ez egon

  Azalpena: maltzurra izan

  Adibideak:

  —   Ez zaude tratalari txarra, giltxurriña!
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: BIHURRIKERIA

 • tximistak egiten

  Azalpena: fite

  Adibideak:

  —   tximistak egiten geo.
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: ARINTASUNA

  Gazteleraz: echando chispas

 • txoriburu

  Azalpena: txolin

  Adibideak:

  —   txori-buruak!
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: ZENTZUA

  Gazteleraz: cabeza de chorlito

  Frantsesez: tête frêlée

 • txorizoa harrapatu

  Azalpena: mozkortu

  Adibideak:

  —   Arratsa orduko amaikak arrapatuko du txorixua
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: MOZKORKERIA

  Gazteleraz: agarrarse una mona

  Frantsesez: prendre une cuite

 • txoro flauta

  Azalpena: txatxu

  Adibideak:

  —   ¿zu bezelako txoro-flauta dala uste al dezu?
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Gazteleraz: papamoscas

 • urrez egindako zomorroa(k)

  Azalpena: aberatsa(k)

  Adibideak:

  —   - Baña zuk, zer dala uste dezu... zera... (ezin gogoratu naiz izenaz) Pilemon jaunaren semia? - Urres egindako xomorroren bat.
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • utikan

  Adibideak:

  —   utikan-alproja alena
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • xaltaperiko

  Azalpena: txatxu

  Adibideak:

  —   nola xalta-periko orretzaz zaletu dan.
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Kontzeptuak: EROMENA

  Gazteleraz: papamoscas

 • xota hiltzeko adina kartarik ez eta (neure, heure, bere...) burua inon ezin kabitu

  Azalpena: arrazoirik gabe harro egon

  Adibideak:

  —   Xota iltzeko aña kartik ez eta alare beren burubak iñon kabitu ezin
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

 • zer mila demonio

  Adibideak:

  —   ondo beaz, e? Ori biar deu, ori, Ze milla demonio.
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Gazteleraz: ¡qué demonios!

 • ziria(k) sartu

  Azalpena: trufatu

  Adibideak:

  —   Ta, Filemon akulumendi zar ori're, egon ixilixilik, ia ziriya sartzen ote zigun
  ALZAGA, T.
  Burruntziya, 1931.

  Gazteleraz: tomar el pelo

  Frantsesez: faire la barbe

 

lokuzioan azalpenean bietan

    hitz hasiera
bere horretan

gaztelera frantsesa


Korrespondentzia guztiak ikusi: gazteleraz / frantsesez
kontzeptuen aurkibidea iradokizunak