Hasierako orrialdea
kontzeptuen aurkibidea aurkibidea iradokizunak iradokizunak bilaketara itzuli bilaketa
Bilaketaren emaitza

 

aurkituak: 34

 • ahalbait (ere)

  Azalpena: ahal den neurrian

  Adibideak:

  —   ta al bait ere aserratu gabe.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

 • alerik gabe

  Azalpena: batere gabe

  Adibideak:

  —   euskalduna bazera, alerik oartu gabe, ta alakorik ezpalitz bezala.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

 • astoa golillarekin

  Azalpena: dotore jantzitako pertsona zabarra

  Adibideak:

  —   Arako beren tratu-gauzetara etorri zirenean, orra non gure galaiak eskeñi txarren bat egin, ta bear etzan moduren bat errekardariari erakutsi, ta biak aserratu ziran: ta tortilla goitik bera irauli, ta andrearen beletak jirabuelta ariñ eman, ta gaztearen kontra biurtu, besoak gerrian ifiñi ta desaire guziak esaten asi zitzaion: «Nere jende onak, zer ikusi bear ote degu? Zer eskeñi degu au, edo nork egin digu? Oni begira: au nongoa ote degu? Onen patxadari begira! Ea: ken orpoetatik, koartoan bosteko estanpa: ken gure begietatik: ez guri beñtzat orrelakorik. Au nor degu? Gu español puru-puruak. Au nongoa dan ez dakigu. Gure aita ta amak frantzesak ziran: baña gu español garbiak, San Bizenteko Pontean bateatuak. Jende onak: au zer degu? Ken ortik! Ai au kontua! Deabruak ikusi du golillarekin astoa.»
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

 • aurreskua eraman

  Azalpena: zuzendu

  Adibideak:

  —   Nola nai zierto da, latin ta griegoak, batak bestea apañtzeko, elkarri eskua eman ta lagundu diotela, ta, lengoaje guzien artean, aurreskua beti artu ta eraman dutela.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

  Gazteleraz: marcar el ritmo

  Frantsesez: mener la danse

 • azken fina

  Azalpena: akabantza

  Adibideak:

  —   ori aren meke guzien azken fiñ eta koroa izan zala
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

 • batera eta bestera

  Azalpena: edonora

  Adibideak:

  —   batera eta bestera nola ibilli diran.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

 • behin eta berriz

  Azalpena: maiz

  Adibideak:

  —   beñ ta berriz berak dion bezala.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

  Kontzeptuak: MAIZTASUNA

  Gazteleraz: una y otra vez

 • beletak jirabuelta eman

  Azalpena: egoera bestelakotu

  Adibideak:

  —   Arako beren tratu-gauzetara etorri zirenean, orra non gure galaiak eskeñi txarren bat egin, ta bear etzan moduren bat errekardariari erakutsi, ta biak aserratu ziran: ta tortilla goitik bera irauli, ta andrearen beletak jirabuelta ariñ eman, ta gaztearen kontra biurtu, besoak gerrian ifiñi ta desaire guziak esaten asi zitzaion: «Nere jende onak, zer ikusi bear ote degu? Zer eskeñi degu au, edo nork egin digu? Oni begira: au nongoa ote degu? Onen patxadari begira! Ea: ken orpoetatik, koartoan bosteko estanpa: ken gure begietatik: ez guri beñtzat orrelakorik. Au nor degu? Gu español puru-puruak. Au nongoa dan ez dakigu. Gure aita ta amak frantzesak ziran: baña gu español garbiak, San Bizenteko Pontean bateatuak. Jende onak: au zer degu? Ken ortik! Ai au kontua! Deabruak ikusi du golillarekin astoa.»
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

 • (zeri) bernak ebaki

  Azalpena: galarazi

  Adibideak:

  —   Usadio txarrai berneak ebaki, esan oi da
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

 • beste gabe

  Azalpena: aitzakia arinez

  Adibideak:

  —   erdaraz edo euskaraz sermoi bat irakurri ta beste gabe, latinez pulpituan predikatuko dutenik?
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

  Gazteleraz: sin más

 • (neure, heure, bere...) burutik

  Azalpena: norberaren sortzez

  Adibideak:

  —   ez egieki zuen buruti, edo zuen erreglakin.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

  Gazteleraz: por (mi, tu, su...) cuenta

  Frantsesez: de son propre chef

 • esker gaizto

  Azalpena: eskergabetasun

  Adibideak:

  —   esker gaiztoak ematen errezago da
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

 • (inorekin) ez ahaide eta ez bernaje izan

  Azalpena: harremanik ez ukan

  Adibideak:

  —   Erdararekin euskara ez aide ta ez bernaje da.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

 • ez bezala

  Azalpena: desberdinki

  Adibideak:

  —   besteak ez bezala.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

 • (inor, ezer) ez bezalako

  Azalpena: desberdin

  Adibideak:

  —   ta beste izkerak ez bezelako neurri justu.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

 • ez eze(n)

  Adibideak:

  —   Beñ ez eze, askotan soseguz ta kontuz irakurrita ere.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

 • ez luze eta ez labur

  Azalpena: tamainan

  Adibideak:

  —   Ez luze eta ez labur, bere neurri onean.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

 • ezpada

  Adibideak:

  —   baña ori ezta euskararen, ezpada euskaldunen desonra.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

 • haizez bete

  Azalpena: harrotu

  Adibideak:

  —   Orañ bada izenezko euskaldun ta sustanzia gabeko aizez beteak
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

  Kontzeptuak: HARROKERIA

 • hala ere

  Adibideak:

  —   alere asko, egieki, euskera galdu da.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

  Gazteleraz: no obstante

  Frantsesez: cependant

 • halabeharrez

  Azalpena: kasualitatez

  Adibideak:

  —   erri batean, ala bearrez, galai gazte batekin topatu zan.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

 • harez gero(ztik)

  Azalpena: ordudanik

  Adibideak:

  —   ta arrezkero ere nasgabeko hebreo garbia usatzen zala dio gure Korneliok.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

  Gazteleraz: de allí en adelante

 • jesus demonioa

  Adibideak:

  —   "Jesus demonioa" ta onelako beste izkuntz eta ezkontza infernuko itsusiak.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

 • ken begietatik

  Adibideak:

  —   ken gure begietatik: ez guri beñtzat orrelakorik.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

  Kontzeptuak: HASERREA

  Gazteleraz: apártate de mi vista

 • ken orpoetatik

  Adibideak:

  —   Ea: ken orpoetatik, koartoan bosteko estanpa.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

  Kontzeptuak: HASERREA

  Gazteleraz: apártate de mi vista

 • koartoan bosteko estanpa

  Azalpena: mesprezuz, dotore jantzitako

  Adibideak:

  —   Arako beren tratu-gauzetara etorri zirenean, orra non gure galaiak eskeñi txarren bat egin, ta bear etzan moduren bat errekardariari erakutsi, ta biak aserratu ziran: ta tortilla goitik bera irauli, ta andrearen beletak jirabuelta ariñ eman, ta gaztearen kontra biurtu, besoak gerrian ifiñi ta desaire guziak esaten asi zitzaion: «Nere jende onak, zer ikusi bear ote degu? Zer eskeñi degu au, edo nork egin digu? Oni begira: au nongoa ote degu? Onen patxadari begira! Ea: ken orpoetatik, koartoan bosteko estanpa: ken gure begietatik: ez guri beñtzat orrelakorik. Au nor degu? Gu español puru-puruak. Au nongoa dan ez dakigu. Gure aita ta amak frantzesak ziran: baña gu español garbiak, San Bizenteko Pontean bateatuak. Jende onak: au zer degu? Ken ortik! Ai au kontua! Deabruak ikusi du golillarekin astoa.»
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

 • (ezeri, inori) kontu egin

  Azalpena: adi egon / zaindu

  Adibideak:

  —   Euskaldunak konturik egin ez dute
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

  Kontzeptuak: GOGOETA

 • leku eman

  Azalpena: onartu

  Adibideak:

  —   Begiratu eta egiari leku eman
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

 • nahi eta (nahi) ez

  Azalpena: beharrez

  Adibideak:

  —   nai ta nai ez bezala, guzia ondo ziekiten.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

  Kontzeptuak: BORTXAZKOA

  Gazteleraz: quieras que no

  Frantsesez: de gré ou de force

 • noizean behin

  Azalpena: aldizka

  Adibideak:

  —   noizean beñ ejenplotxo bat kontatzea.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

  Gazteleraz: de vez en cuando

  Frantsesez: de temps à autre

 • (neure, heure, bere...) oinean firme egon

  Azalpena: ez aldatu

  Adibideak:

  —   Bedeika gure euskera: bere sei kasoetan erregla jakin ta errazak beti bere oñean firmeak ditu,
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

 • puntuan behin

  Azalpena: une oro

  Adibideak:

  —   baña bera, estudio eta erreglarik gabe, añ askatu, añ trebe zegoen, non aditzera txit ondo ematen zan: puntuan beñ solezismo ta barbarismo galantak botatzen zituen, baiña alakorik ez balitz bezala, farra egin eta eragiten zigun.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

  Gazteleraz: cada dos por tres

 • sator itsu

  Azalpena: ezjakin

  Adibideak:

  —   Au bear bezala ezagutu, pisatu ta esaminatzeko, ni sator itsua naiz.
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

 • tortilla goitik behera irauli

  Azalpena: egoera bestelakotu

  Adibideak:

  —   Arako beren tratu-gauzetara etorri zirenean, orra non gure galaiak eskeñi txarren bat egin, ta bear etzan moduren bat errekardariari erakutsi, ta biak aserratu ziran: ta tortilla goitik bera irauli, ta andrearen beletak jirabuelta ariñ eman, ta gaztearen kontra biurtu, besoak gerrian ifiñi ta desaire guziak esaten asi zitzaion: «Nere jende onak, zer ikusi bear ote degu? Zer eskeñi degu au, edo nork egin digu? Oni begira: au nongoa ote degu? Onen patxadari begira! Ea: ken orpoetatik, koartoan bosteko estanpa: ken gure begietatik: ez guri beñtzat orrelakorik. Au nor degu? Gu español puru-puruak. Au nongoa dan ez dakigu. Gure aita ta amak frantzesak ziran: baña gu español garbiak, San Bizenteko Pontean bateatuak. Jende onak: au zer degu? Ken ortik! Ai au kontua! Deabruak ikusi du golillarekin astoa.»
  CARDAVERAZ, A.
  Euskeraren berri onak, 1761

 

lokuzioan azalpenean bietan

    hitz hasiera
bere horretan

gaztelera frantsesa


Korrespondentzia guztiak ikusi: gazteleraz / frantsesez
kontzeptuen aurkibidea iradokizunak