Hasierako orrialdea
kontzeptuen aurkibidea aurkibidea iradokizunak iradokizunak bilaketara itzuli bilaketa
Bilaketaren emaitza

 

aurkituak: 101

 • larruak atxik ahala hantu

  Azalpena: harro

  Adibideak:

  —   Ohoreak ohoratei, ezta Charles ibiliko larruak atxik ahala hantua bainan beti bere hartan umil eta goxo
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • Akilimarro ikusi

  Azalpena: sufritu

  Adibideak:

  —   Laster pairatu zituen? eta nolako kuraie kalipuarekin? zinak eta minak. Ikusi oraino ez izarrak eguerditan bainan, eskualdun zirtolariek dioten bezala, ikusi akili-marro, galtxagorriren zazpi adar makatzaile, uspelkorrak! Hitz batez erraiteko, nun ere baitzen lanjerrik handiena han kausituko zen Charles liotinant gaztea.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • aho-sabaia goxatu

  Azalpena: gustu onekoa jan edo edan

  Adibideak:

  —   Nihor etzauzu agertuko usnazainak harrotzen dituen apairuarekin, ez eta ere aho-sabaia goxatzen duten edari pindartsuekin
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • ahoan bilorik gabe

  Azalpena: garbiki, ausart (esan, mintzatu...)

  Adibideak:

  —   Dena dela, berrikitan akulatu ikertze bat berme, ehun frantsesetarik 72 ofizioko armada baten alde dira eta hori da ere Chirac presidentak egina duen hautua, ahoan bilorik gabe erran duen bezala telebixtako leihoño hortarik (Herria 1996). Zorionez ateraldi hau aditu zuen soldado xinple, zahar batek eta ahoan bilorik gabe, atrebitu zen mintzatzerat buruzagiari buruz
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Kontzeptuak: AUSARDIA

 • ahoxuri

  Azalpena: jaki onen zale

  Adibideak:

  —   Hartze onekoa segur bainan zotza bezein alferra. Bertzalde aho-xuri, ahalge gabe gormant erakutsia
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Gazteleraz: moco fino

 • ahuntz-esnean altxatua izan

  Azalpena: menditarra, landu gabea izan

  Adibideak:

  —   Don Zilko, sabel-handi hori ez ahal da gaxurean eta ahuntz esnean altxatua...
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • ahurrerat bildu

  Azalpena: bereganatu

  Adibideak:

  —   Hemengo bizipide guziak laster ahurrerat bilduak ditu, bazter guziak murrizturik ezartzen dituela.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • alegia deusez

  Azalpena: garrantzirik eman gabe

  Adibideak:

  —   Arrazoina duk naski eta arras kontseilu ona emaiten dautak, alegia deusez, ene onetan.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Gazteleraz: como si nada

 • amen-omenka (mintzatu, jardun, ari...)

  Azalpena: zuzenetik jakin gabe

  Adibideak:

  —   Ez gira amen-omenka mintzatuko, jokolari nausiak berak emanak baititu xehetasun hauk
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Gazteleraz: (conocer, hablar...) de oídas

 • amor egin

  Azalpena: etsi

  Adibideak:

  —   Noizean behin (ez sobera usu!) errozu senarrari tronpatu zarela eta harek duela arrazoina. Amor egite horrek eztautzu makurrik ekarriko eta gizona espuña bezala haziko da.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • antzara(k) ferratzera(t) (bidali, igorri...)

  Azalpena: solasa edo harremanak haserrez hautsi

  Adibideak:

  —   Jakintsunik atrebituenak bermatu ziren lehen prima irabazi beharrez. Doatzila denak pittika haizatzerat, antzara ferratzerat. Hurbiltzen da l?abbé Pierre bere sotana zaharra herrestan, pika haizatzeko mamu bat iduri eta begiak hets-ideki artean galde guzieri arrapostua xuxen.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • argi betean

  Azalpena: klarki, argiro

  Adibideak:

  —   Pundu hortan batere espanturik egin gabe erranen dut argi betean ene pentsatzeko manera
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • ase-tapatu

  Azalpena: janez bete

  Adibideak:

  —   Luzaz bizitzeko segretu hoberena hauxe da: mahainetik xutitzea aldi guziez doi bat goserekin, ase-tapatu gabe.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • azen ontzeko

  Azalpena: gaizki dagoena okerragotzeko

  Adibideak:

  —   Bainan nun hatxeman bilari aski entzunak eta atrebituak. Gehiago dena, azen ontzeko, nagusi marokanoek ahoan bilorik gabe errana zuten hilen zituztela piru hortako salatari, espiunak Azen ontzeko, izan ziren sekulako galtze makurrak Euskal Herriko barruki heietan
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Kontzeptuak: OKERKERIA

  Gazteleraz: para remate

 • azken hatsa bota / eman

  Azalpena: hil

  Adibideak:

  —   Hitzik erran gabe ezarri zuen burua ene sorbaldari kontra eta laster eman bere azken hatsa
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Kontzeptuak: HERIOTZA

  Gazteleraz: exhalar el último suspiro

  Frantsesez: tourner de l'oeil

 • azken piruraino higatu

  Azalpena: hil arte saiatu, lan egin

  Adibideak:

  —   Bainan zer balio du funtsik gabeko oren beltz, gataska, dolamen horietan azken piruraino higatzea? Denak utzirik gan beharko du Mazarin aipatuak ere, on bazako edo ez bazako. Azken piruraino higatua da: predeiku, bilkura, hasi liburuak akabatu behar Eta orai nun da ongi egile hori? Osoki ezindua da. Ezta otoitzetik baratzen. Kausitzen da Normandiako eskualdean Abbaye de S' Wandrille deitu komentu handian. Ongi egiten azken piruraino higatua...
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • azkenaz goiti

  Azalpena: funtsean

  Adibideak:

  —   Mintzaldi bat zitaken xinpleena bainan, azkenaz goiti, bihotzetik ateraiak ziren suzko ateraldiez ausarkian orhatua
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • baheaz ura hitzeman

  Azalpena: ezinezkoa agindu

  Adibideak:

  —   Bainan, xo! Ez nuke baheaz urik hitzeman behar.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • begiak herts-ireki artean

  Azalpena: arin, berehala

  Adibideak:

  —   Jakintsunik atrebituenak bermatu ziren lehen prima irabazi beharrez. Doatzila denak pittika haizatzerat, antzara ferratzerat. Hurbiltzen da l?abbé Pierre bere sotana zaharra herrestan, pika haizatzeko mamu bat iduri eta begiak hets-ideki artean galde guzieri arrapostua xuxen.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Gazteleraz: en un abrir y cerrar de ojos

 • begien bistatik (bidali, igorri...)

  Azalpena: harremana edo solasa eten

  Adibideak:

  —   Anderea, zoazi hemendik begien bixtatik! Fuera kanporat!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • begietako zikina bezala higuindu

  Azalpena: gorroto izan

  Adibideak:

  —   Azkenean erregeak, begietako zikina bezala higuindu zuen bere minixtroa.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • bizarpetik irri egin

  Azalpena: barre gordeka egin, disimuloz

  Adibideak:

  —   Aditzailek hotz-ikarak sumatu zuzketen... nun etzuten zenbaitek bederen bizar-petik irri egin ele hantu, ateraldi burrunbatsu hori entzutean!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • bolbora bezain bizia izan

  Azalpena: oso bizia izan

  Adibideak:

  —   Alta bada haren seme Michelek errana zautan heien aita bolbora bezein bizia zela
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • (ezeri) buru egin

  Azalpena: eraso, eutsi

  Adibideak:

  —   Guk ere emazteki horren fede bizia baginu sendi ginezake indar berezi bat bizitze dorpeari buru egiteko
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Kontzeptuak: ERASOA

  Gazteleraz: hacer frente

  Frantsesez: faire face

 • buru-buztanik gabeko

  Azalpena: funtsik gabeko

  Adibideak:

  —   Akabo beraz gaineratiko solas buru-buztanik gabekoak!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Gazteleraz: sin pies ni cabeza

  Frantsesez: sans queue ni tête

 • buru-fuinak higatu

  Azalpena: gogor pentsatu

  Adibideak:

  —   Egon deskantxuan, hori irakurtzean etzauzkitzu burufuñak higatuko, luzexko eremaki badut ene solasaldiaren haria. Dakizula etzauztala buru-fuñak higatu karkulak ezin eginez...
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Gazteleraz: devanarse los sesos

 • (neure, heure, bere...) buruaz bertzerik egin

  Azalpena: suizidatu

  Adibideak:

  —   Hartua zuten zianura deitu pozoinarekin beren buruaz bertzerik egiteko xedea.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • burutziarik ezin egin

  Azalpena: ezin eutsi, ezin jarraitu

  Adibideak:

  —   Burutziarik ezin egina du. Azken piruraino higatua da: predeiku, bilkura, hasi liburuak akabatu behar...
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • debrien apoa!

  Adibideak:

  —   ...Brien apoa! Gasna bezala biltzen zuen bere "Attitti" buruan pasatu kasketaldi guzien egiterat
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • debru zaharra dantzan ikusi

  Azalpena: sufritu, heriotza hurbil ukan

  Adibideak:

  —   Rusoek eta Napoleonen gainerateko etsaiek zafraldi ederrak bildu zituzten eta debru zaharra dantzan ikusi behin baino gehiagotan hura zela medio...
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • (ezer baino lehen) (ezer gertatzerako) dira mandoak adartuko

  Azalpena: (ezer) ezinezkoa izan

  Adibideak:

  —   Mandoak adartuko dire nik jakin gabe noizez geroz ginen gisa hortan kausituak
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • diru arkan saguek habia egin

  Azalpena: dirurik ez ukan

  Adibideak:

  —   Bertze hunek oraino Ameriketarat gan nahi Indiano bilakatzeko bainan itsas-untziaren hartzeko pilik ez sakelan... diru arkan saguek kafira egina.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • egunetik biharrerat

  Azalpena: arin, berehala

  Adibideak:

  —   Nolaz bada hori? Harrazu hats handia. Ezpaitut inomine santean egunetik biharrerat trenkatuko solasaldiaren haria
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Gazteleraz: de un día para otro

  Frantsesez: du jour au landemain

 • (inoren) eskumakila

  Azalpena: morroi edo neskame

  Adibideak:

  —   Gobernioko lege gizonak ziren agertu ifernuko etsaiaren eskumakila hoberenak Thomas More girixtino kartsu eta bihotz handikoaren hiltzerat kondenatzeko
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • espuina bezala hazi

  Azalpena: harrotu

  Adibideak:

  —   Noizean behin (ez sobera usu!) errozu senarrari tronpatu zarela eta harek duela arrazoina. Amor egite horrek eztautzu makurrik ekarriko eta gizona espuña bezala haziko da.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • fin gaixto egin

  Azalpena: heriotza edo hodamena aurkitu

  Adibideak:

  —   Azkenean ene solas alditik ateratu gabe zendako ez aitor gaixtagin horien artean zorigaitzez ainitzek "fin faixto" edo heriotze hitsa egin dutela.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Gazteleraz: acabar mal

  Frantsesez: finir mal

 • fuila itzuli

  Azalpena: gaiaz aldatu

  Adibideak:

  —   Irakurlea, zure baitan egiten dukezu ordu litakela fullaren itzultzea eta solasaldiaren goraxago altxatzea Horra nun beraz errespeturekin fuila itzuliko dugun osoki, aldean bertze
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • galtxagorriren zazpi adarrak ikusi

  Azalpena: sufritu

  Adibideak:

  —   Laster pairatu zituen —eta nolako kuraie kalipuarekin— zinak eta minak. Ikusi oraino ez izarrak eguerditan bainan, eskualdun zirtolariek dioten bezala, ikusi akili-marro, galtxagorriren zazpi adar makatzaile, uspelkorrak! Hitz batez erraiteko, nun ere baitzen lanjerrik handiena han kausituko zen Charles liotinant gaztea.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • galtxapot

  Azalpena: ume txiki

  Adibideak:

  —   Bizkitartean, sobera erakusterat eman gabe, ama harek lau lorietan ikusten ditu, alegia deusez, zazpi urte zituen Henri ttikiaren jostaketa, eskarnio, sino-mino, ahusagailuak. Gure galtxapotak biltzen zituen bere lau anaiak eta erreberritzen zituen, xuxen edo makur, aintzineko igandean apezari aditu predeikuak...
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • gogoan erabili

  Azalpena: hausnartu

  Adibideak:

  —   Bederen pitz dezagun gure baitan zerurako gutizia ahal bezein ongi gogoan erabiliz San Agustinen hitz hauk
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Kontzeptuak: GOGOETA

 • gogoari eman

  Azalpena: pentsatu

  Adibideak:

  —   Eta zuk, irakurlea, emazu otoi gogoari, bere lauetan hogoita zortzigarren urtean, aspaldiko idazle tematsuak ixil ordu lukeela...
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • hartze oneko

  Azalpena: burutsu, adimen handiko

  Adibideak:

  —   Hartze onekoa segur bainan zotza bezein alferra
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • hautsi-mautsi

  Azalpena: konpromezu, konponketa

  Adibideak:

  —   Eta hemen haste ene gogoeta-karkuletan nihunereko duda-muda, eztabada, zinak eta minak. Barkatu behar? Ez ote da hori hautsi-mautsi oker, sator-lan, zuzen-kontra guzieri bidearen zabaltzea?
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • hedexuri

  Azalpena: polizia

  Adibideak:

  —   Joan den mendeko hedexuriak oraiko jandarmeak baino maltsoago zitazken Ordu hetan "hede-xuriak" deitzen zituzten jandarmek bi karkula egin behar heieri bihurtzeko
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • hemendik harat

  Azalpena: aurrerantzean

  Adibideak:

  —   Hemendik harat sator-mulo bat aski baitugu behaztopatzeko
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Kontzeptuak: ETORKIZUNA

 • hitzetik hortzera

  Azalpena: fite, berehala

  Adibideak:

  —   Eta ordu berean, hitzetik hortzera, hasi zen lanean eta zoin lehiatuki!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Kontzeptuak: MAIZTASUNA

 • hodeietan gora altxatu

  Azalpena: famatu, laudatu

  Adibideak:

  —   Egun hartan hura aditu zutenek hedoietan gora altxatu zuten haren hizkuntza aberatsa bezein egokia
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Gazteleraz: poner (a alguien) por las nubes

 • hogeita hamaika eta esku (izan)

  Azalpena: baliabide guztiak eduki

  Adibideak:

  —   Hemen ere hogoita hameka eta esku, gure Charlesek nahi zuenaren egiteko
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • hontza birigarroari buru-handi esatea

  Azalpena: norberaren akatsak besteri egoztea

  Adibideak:

  —   Nork nori? Ene aho-mihitan solas gisa hori? Huntza biligarroari "buru-handika" moskoa bihurtuz, marmarika gorrian!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Frantsesez: c?est la poêle qui se moque du chaudron

 • hortz-haginak zorrotzik

  Azalpena: erasotzeko prest

  Adibideak:

  —   Zorigaitzez haren etsaiak hortz-haginak zorrotzik zauden hura ixil-arazi beharrez.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • hortzez eguzkiari

  Azalpena: alferkerian

  Adibideak:

  —   Etzuten alfer tunante egon behar, hortzez iguzkiari, zotzik egin gabe.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • (ezeri) hortzez eta haginez lotu

  Azalpena: serioski, gogotik ekin

  Adibideak:

  —   Lehen agur, ongi etorri hunkigarriaren ondotik Damien de Veuster lotu zen lanari hortzez eta haginez
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • huts ala kausi

  Azalpena: ondorioaz arduratu gabe

  Adibideak:

  —   Dohatzila beraz lerro guziak etsi-etsian, huts ala kausi! Kurutx ala pil!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Gazteleraz: a lo que salga

 • inomine santean

  Azalpena: fite

  Adibideak:

  —   Beha hunat! Inomine santean lihoa bezala zafratu zituen mendebaleko eta iguzki aldeko enperadoreak
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • (solasa...) iraziz eta izariz (eraman...)

  Azalpena: argudiatuz hitz egin

  Adibideak:

  —   Ez gaiten ahalaz mintza airerat, amen-omenka, bainan deramagun solasa mailka, iraziz eta izariz
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • ixil eta xitun egon

  Azalpena: guztiz isilik egon

  Adibideak:

  —   Eta hobenik gabeko galeriano horiek hinka gaixtoenetan ixil eta xitun egon behar zutela beren onetan...
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • (neure, heure, bere...) izariko zapeta hatzeman

  Azalpena: komeni dena, behar dena aurkitu

  Adibideak:

  —   Izkribatu zion karia hortarat Huvelin jaunari. Hunek hatxeman zion izariko zapeta, hari zoakon geriza, gordegailua.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Frantsesez: trouver chaussure à son pied

 • izarrak eguerditan ikusi

  Azalpena: sufritu

  Adibideak:

  —   Laster pairatu zituen —eta nolako kuraie kalipuarekin— zinak eta minak. Ikusi oraino ez izarrak eguerditan bainan, eskualdun zirtolariek dioten bezala, ikusi akili-marro, galtxagorriren zazpi adar makatzaile, uspelkorrak! Hitz batez erraiteko, nun ere baitzen lanjerrik handiena han kausituko zen Charles liotinant gaztea.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • karraska gorrian

  Azalpena: suhar, gogoz

  Adibideak:

  —   Etzen arras dohain, talendu gabekoa. Urrun da! Arras jeinutsua zen: erizain, hargin, zurgin, mahasturu, igeltsero, ofizio guziak eremaki karraska gorrian!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • kopeta aztalean ez ukan

  Azalpena: ausarta izan izan

  Adibideak:

  —   Zer nahi den, ene buregorat etorri zautan andere gazte bat, eder bezein ausarta. Ageri zuen etzuela mihia sakelan ezta eta ere kopeta aztalean.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Kontzeptuak: AUSARDIA

 • kurutx ala pil

  Azalpena: ondorioaz arduratu gabe

  Adibideak:

  —   Dohatzila beraz lerro guziak etsi-etsian, huts ala kausi! Kurutx ala pil!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Gazteleraz: a cara o cruz

 • lana buruz gaindika (ukan...)

  Azalpena: lan handia ukan

  Adibideak:

  —   Askotan, astelehenetan bereziki, eriak eta kolpatuak trumilka heldu zauzkigu eta holakoetan lana buruz-gaindika sator-zilotik ateratzen!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • lihoa bezala zafratu

  Azalpena: jipoitu

  Adibideak:

  —   Beha hunat! Inomine santean lihoa bezala zafratu zituen mendebaleko eta iguzki aldeko enperadoreak
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • limarrik ere ez

  Azalpena: ezer ez

  Adibideak:

  —   Hurbiltzen zaio mariñel eskualdun bat- Hein bateko sanfretean jakintsunak itsas-gizonari: —Ezagutzen duzu filosofia? —Ez limarrik ere! Zer lumetakoa da ihizi hori??
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • (ezer baino) mandoak lehenago adartuko

  Azalpena: (ezer gertatzea) ezinezkoa izan

  Adibideak:

  —   Bere esku makoekin hau hunki, hura pereka, jende zikoitz arnegatu guziek beren diru pezak sukar furiaz harturik hastatzen dituzten bezala. Horiek guziak utzi beharko! Ez araiz! Mandoak adartuko dire lehenago!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • mendi bat espantu egin

  Azalpena: gehiegikerian (jardun, kexatu, harrotu...)

  Adibideak:

  —   Eta hitz dautzut, mendi bat espantu egin gabe, bihotz-zarrasta hori luzaz sumatu nuela bere kar, gorapen mamitsuekin.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • mihia sakelan ez ukan

  Azalpena: hiztuna izan

  Adibideak:

  —   Zer nahi den, ene buregorat etorri zautan andere gazte bat, eder bezein ausarta. Ageri zuen etzuela mihia sakelan ezta eta ere kopeta aztalean.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • moltsan kukusoa(k) (eduki, ukan...)

  Azalpena: dirurik ez eduki

  Adibideak:

  —   Baina azken kapitulu huntan beharrena falta du: Muñi-muñi delako sagu kafira baitezpadakoa. Moltsan kukuso eta protafuilla seko, tturrindua egunetik biharrerat, deus mutzitzerat utzi gabe. Bordaizko gaizoak badu hautuzko bazka-lekua begistatua Ezpeletan. Haren erosteko, moltsan kukuso!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • muñi-muñi

  Azalpena: dirua

  Adibideak:

  —   Baina azken kapitulu huntan beharrena falta du: Muñi-muñi delako sagu kafira baitezpadakoa. Moltsan kukuso eta protafuilla seko, tturrindua egunetik biharrerat, deus mutzitzerat utzi gabe. Eta harek ere muñi-muñi falta bere semearen eskola sarien pagatzeko
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • nekizerdi

  Azalpena: lan gogor

  Adibideak:

  —   Poloniako lantegi batean ari nintzan eta dakizula nekizerdi dorpeak pairatu dituztala
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • odolak irakin

  Azalpena: haserretu

  Adibideak:

  —   Onez onean hautuzko gizonak bainan gutien ustean, sudur pintzak kitzikatu gabe odolak irakitzen. Huni muturreko bat, hari tinkaldia...
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • odolak itzuli bat egin

  Azalpena: hunkitu

  Adibideak:

  —   Izaitekotz ere odolak itzuli bat egin zion. Bere buruaz orhoitu-ta, ahalge gorritan sartzerainokoan
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Frantsesez: faire tourner les sangs

 • ogi metaren gaineko txoria bezain uros

  Azalpena: pozik, zoriontsu

  Adibideak:

  —   Hots! Denak ogi metaren gaineko zoriak bezein uros? Ez eiki!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • orratzetik hari

  Azalpena: solasa, idatzia edo gogoeta puntuz puntu garatuz

  Adibideak:

  —   Eta hemen, orratzetik hari, Decourtray jaunak eman xehetasunak
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Frantsesez: de fil en aiguille

 • ostia beltza

  Azalpena: dirua

  Adibideak:

  —   Duela urte andana handia, Hazparneko misionest batek erraiten zuen parada handietako boz daldara berezian: —Dirua zer da? Nahi duzue jakin zer den? Ifernuko deabruak bere xede ilun, galkorretan arimen trumilka galtzeko baliatzen duen ostia beltza!?
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • papo-gorri

  Azalpena: gorri, ezkertiar

  Adibideak:

  —   Lan hori egin dute juje papo-gorri herratsuek!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • papobilotsu

  Azalpena: adoretsua, kementsua

  Adibideak:

  —   Bizitzeko behar zuten indar, kuraie eta nahi suhar, iraunkorra. Holakoentzat erraiten zuten lehengo eskualdunek "gizon papobilotsuak!"
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Gazteleraz: de pelo en pecho

 • peko errekarat erori

  Azalpena: hondatu

  Adibideak:

  —   Betidanik izan dire mende guzietan Attilaren iduriko gizon oihes, barbaro, odol ixurleak. Bainan horientzat askotan gertatu gaineko mailetik peko-errekarat erortzea eta hondatzea.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • piko mehea ukan

  Azalpena: jaki onen zalea izan

  Adibideak:

  —   Orduko langilek piko mehea zuten! Ofiziale hoberenak idorrean hogoita bortz sos egunean, eta hamabortz soso jan-edanak barne
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • piru (honetako, horretako, hartako)

  Azalpena: honelako, horrelako, halako

  Adibideak:

  —   Bainan nun hatxeman bilari aski entzunak eta atrebituak. Gehiago dena, azen ontzeko, nagusi marokanoek ahoan bilorik gabe errana zuten hilen zituztela piru hortako salatari, espiunak
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • pittika haizatzerar (bidali, igorri...)

  Azalpena: solasa edo harremanak haserrez hautsi

  Adibideak:

  —   Jakintsunik atrebituenak bermatu ziren lehen prima irabazi beharrez. Doatzila denak pittika haizatzerat, antzara ferratzerat. Hurbiltzen da l?abbé Pierre bere sotana zaharra herrestan, pika haizatzeko mamu bat iduri eta begiak hets-ideki artean galde guzieri arrapostua xuxen.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • plomuan izan

  Azalpena: zuhurra izan, orekatua izan

  Adibideak:

  —   Ohore soberakinek plomuan zen kaskoa pilda darian ezartzen? Ez balinba!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • portafuila seko (eduki, ukan...)

  Azalpena: dirurik ez eduki

  Adibideak:

  —   Baina azken kapitulu huntan beharrena falta du: Muñi-muñi delako sagu kafira baitezpadakoa. Moltsan kukuso eta protafuilla seko, tturrindua egunetik biharrerat, deus mutzitzerat utzi gabe.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • saia beltz

  Azalpena: apaiz

  Adibideak:

  —   Ez aipa eni apezik! Ezpainiz kobesio beharretan. Doala fera-futro zaia beltza!?
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • sakelan pilik ez ukan

  Azalpena: dirurik ez ukan

  Adibideak:

  —   Bertze hunek oraino Ameriketarat gan nahi Indiano bilakatzeko bainan itsas-untziaren hartzeko pilik ez sakelan... diru arkan saguek kafira egina.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • sanfretean

  Azalpena: mesprezuz

  Adibideak:

  —   Hurbiltzen zaio mariñel eskualdun bat. Hein bateko sanfretean jakintsunak itsas-gizonari: —Ezagutzen duzu filosofia?
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • sasipetik atera eta berroan sartu

  Azalpena: egoera edo lan gaitza utzi eta gaitzagoan sartu

  Adibideak:

  —   Zazpi ahalak egin zituen eta molde guzietarat bermatu saindu gaia nagusiaren konbertitzeko. Debaldetan! Sasipetik ateratu orduko berroan sartzen.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • sudur pintzak (neureak, heureak, bereak...) ukan

  Azalpena: kuraia ukan, adorea eduki

  Adibideak:

  —   Irakurle maitea, jakin zazu sudur pintzak bereak zituela euskaraz ala erdaraz hasten zelarik doi bat gataskan
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • sudur pintzak kitzikatu

  Azalpena: xaxatu, zirikatu

  Adibideak:

  —   Onez onean hautuzko gizonak bainan gutien ustean, sudur pintzak kitzikatu gabe odolak irakitzen. Huni muturreko bat, hari tinkaldia...
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • sudurra mizkindu

  Azalpena: mesprezatu

  Adibideak:

  —   Ez ote du karitatezko obra horrek balio, sobera maiz sudurra mizkinduz esker gabe batean emaiten den sos peto hura?
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Kontzeptuak: MESPREZUA

 • tokia(k) hustu

  Azalpena: (nonbaitetik) alde egin

  Adibideak:

  —   Hizan bezalako zirtzil ezdeusa! Ihes egin nahi? Tokiak hustu?
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Frantsesez: vider les lieux

 • tokiak hustu

  Azalpena: irten, ihes egin

  Adibideak:

  —   Ni gaur eskapatuko, tokiak hustuko hemendik, fera futro!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • usnazainak harrotu

  Azalpena: usain ona aditu

  Adibideak:

  —   Nihor etzauzu agertuko usnazainak harrotzen dituen apairuarekin, ez eta ere aho-sabaia goxatzen duten edari pindartsuekin
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • zainak airatu / altxatu

  Azalpena: urduritu

  Adibideak:

  —   Bainan, oro har, zer munta zuen? erretor kanpañar gaizoto baten galde bitziek ez ahal diozkate zainak altxatuko?
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

  Frantsesez: se mettre dans touts ses états

 • (ezer) zauriaren gainerat pikoa (etorri, sortu...)

  Azalpena: gaitz edo nahigabe bat beste baten ondotik heldu

  Adibideak:

  —   Salto bat eta jauzian han du bere aintzinean soldado aleman barrandaria bere xixpa, arma kargatua eskuetan. Zauriaren gainerat pikoa, erraiten dio, boza musikatuz.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • zazpi ahalak egin

  Azalpena: ahalegin guztiak egin

  Adibideak:

  —   Zazpi ahalak egin zituen eta molde guzietarat bermatu saindu gaia nagusiaren konbertitzeko
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • zinak eta minak

  Azalpena: sufrimenduak

  Adibideak:

  —   Behar ginituen beraz zauri horiek xixtatu eta garbitu dremendeneko morfina eztigailurik gabe. Hango zinak eta minak! Eta hemen haste ene gogoeta-karkuletan nihunereko duda-muda, eztabada, zinak eta minak. Barkatu behar? Ez ote da hori hautsi-mautsi oker, sator-lan, zuzen-kontra guzieri bidearen zabaltzea?
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • zinak eta minak ikusi / pairatu

  Azalpena: sufritu

  Adibideak:

  —   Laster pairatu zituen —eta nolako kuraie kalipuarekin— zinak eta minak. Ikusi oraino ez izarrak eguerditan bainan, eskualdun zirtolariek dioten bezala, ikusi akili-marro, galtxagorriren zazpi adar makatzaile, uspelkorrak! Hitz batez erraiteko, nun ere baitzen lanjerrik handiena han kausituko zen Charles liotinant gaztea.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • zintzurra patar ukan

  Azalpena: edalea izan

  Adibideak:

  —   Gerla denboran, guda tokirat ekarri nuen hiru pinta jasaiten zituen xahako bat, Larzabaleko "ixkiriota" deitu arno xuriaz betea. Esku onetan erori zen! Zintzurra patar eta tripa ordoki, goraintzi estomakari! Lehenbiziko gauean ebatsi zautan eta hustu
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • zotza bezain alferra

  Azalpena: oso alferra

  Adibideak:

  —   Hartze onekoa segur bainan zotza bezein alferra
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 • zotzik egin gabe

  Azalpena: alferkerian

  Adibideak:

  —   Etzuten alfer tunante egon behar, hortzez iguzkiari, zotzik egin gabe.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Lehengo eta oraiko gora-beherak, 1991

 

lokuzioan azalpenean bietan

    hitz hasiera
bere horretan

gaztelera frantsesa


Korrespondentzia guztiak ikusi: gazteleraz / frantsesez
kontzeptuen aurkibidea iradokizunak