Hasierako orrialdea
kontzeptuen aurkibidea aurkibidea iradokizunak iradokizunak bilaketara itzuli bilaketa
Lokuzioaren fitxa
 • esku artean erabili

  Azalpena: ezer egiten edo antolatzen ari

  Adibideak:

  —   Gau atan ezekian mandazaiñak zer erabillen esku-artean. Txiliri erraiak ardaoz berotuezkero, beren alabea emaztetzat eskatu ta baietz entzutea, atzerapen bagako gauzea izan bear ebela uste izan eban: ezeutsan ezetz erantzun, baiña baietz bere ez; eta gizonak, beren ustez, zerbait eskatu dakionean bai edo ez, garbi garbi, zeatz zeatz, soil soil da luzapen baga erantzun bear dau.
  AZKUE, R. M.
  Bein da betiko, 1893.

  —   Orrelako idazti labur, mamitsu, errezak bear ditu euskerak ugari, ta Markiegi jaunak eman lezazkio. Badakit besterik ere esku-artean darabilkiena
  LIZARDI, X. (1896-1933)
  L. Otaegi Kazetari lanak.

  Gazteleraz: tener entre manos

 

kontzeptuen aurkibidea iradokizunak