Hasierako orrialdea
kontzeptuen aurkibidea aurkibidea iradokizunak iradokizunak bilaketara itzuli bilaketa
Bilaketaren emaitza

 

aurkituak: 48

 • aitoren seme

  Azalpena: jauntxo

  Adibideak:

  —   aitorensemea, laboraria, aberatsa, pobrea, zer hari zira.
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Gazteleraz: gentilhombre

  Frantsesez: gentilhomme

 • (zeren) akuluak bridatu

  Azalpena: grinei eutsi

  Adibideak:

  —   Zure tentazionearen akhuliak bridaturik
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

 • baina bai

  Adibideak:

  —   ohoria eta laudarioa emazü Jinkoari, eta ez niri, ezta niganik heldu hontarzuna, baina bai lehenago jujeatu profeitable izanen dela inprima badadi.
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

 • bat bedera

  Azalpena: bakoitza

  Adibideak:

  —   manatzen dü batbedera hatzaz orhit izatera.
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Gazteleraz: cada cual

 • begitarte egin

  Azalpena: errezibitu

  Adibideak:

  —   Zure kabinetian sarturik egiezu begitarte
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

 • beltzuri egin

  Azalpena: haserretu

  Adibideak:

  —   Herioak zuri eginen deizu, belzuri, eta zuk hari begitarte
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Gazteleraz: fruncir el ceño

  Frantsesez: froncer les sourcils

 • berehala

  Azalpena: kolpetik

  Adibideak:

  —   baina emaiten berehala bizitze espirituala.
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Kontzeptuak: ARINTASUNA

 • bezainbat

  Azalpena: hainbeste

  Adibideak:

  —   xori hark bere lumak ederrak ditu ahal den bezanbat.
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Gazteleraz: otro tanto

 • bi begietan behera negar egin

  Azalpena: negar asko egin

  Adibideak:

  —   Eta ikhusirik andere ürguillütsü bat bere büriaren, bilhoen, begitartiaren, eta gorpitziaren soberaxe edertzen, eta afaitatzen, nigar egin zian bi begietan behera
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Kontzeptuak: NEGARRA

  Frantsesez: fondre en larmes

 • bi zehe bete sudur gelditu

  Azalpena: tronpatua izan

  Adibideak:

  —   eta haren irabazia oro izanen da bi zeha bete sudur erran komuna den bezala
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Gazteleraz: quedarse con un palmo de narices

 • bide kontrea eduki

  Azalpena: bestela jardun

  Adibideak:

  —   Gure miseria dela, hilziaz orhitzeko, bide hobena, segür da baian guk bide kontria edukiten dugu: badakigü gure arima dela inmortal, eta gure gorpitza mortal
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

 • bizia edeki

  Azalpena: (inork inor) hil

  Adibideak:

  —   Larrützen zitü hiltzen zitü, eta bizia edekirik, zure haria, eta larria, ohoiñ hark dohaiñ, ezdeüsian saltzen dü lürrari, eta zure arima gaixoa deabrüari
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Kontzeptuak: HERIOTZA

 • bonaxera egin

  Azalpena: harrera ona egin

  Adibideak:

  —   Elkharrekin bonaxera egiten zirela
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Kontzeptuak: HARRERA

  Frantsesez: faire bonne chère

 • (neure, heure, bere...) burutik

  Azalpena: norberaren sortzez

  Adibideak:

  —   Jenkoa da izate bat, eta gauza bat bera, beraganik, bere burutik egina.
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Gazteleraz: por (mi, tu, su...) cuenta

  Frantsesez: de son propre chef

 • den mendrena

  Azalpena: gutiena

  Adibideak:

  —   baiña den merdrena bere begiak apartatzen baditüzte.
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Gazteleraz: lo más mínimo

  Frantsesez: à peine

 • (inorenak) egin

  Azalpena: hil

  Adibideak:

  —   Haienak egindu
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Kontzeptuak: HERIOTZA

  Frantsesez: avoir son compte

 • (neure, heure, bere...) etxea zulatzen ez utzi

  Azalpena: adi egon

  Adibideak:

  —   Egon laite presto, eta bijilant loak eliro atrapa; eta bere etxia eliro xillatzera utzi: hortakotz ziek ere zaudezte presto, bijilant, eta iratzarriak
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Kontzeptuak: ATZARTASUNA

 • fede egin

  Azalpena: egiaztu

  Adibideak:

  —   Gük pian siñatü giren theologinek fede egiten dügü Juan de Sansons Olonnako Jaun Apesküpü Reberendisimo eta Ilustrismüaren manüs irakurtü dügüla librü haur
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Gazteleraz: dar fe

 • fin gaitz egin

  Azalpena: ondorio txarrak gertatu

  Adibideak:

  —   Behar dute fin gaitz egin
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

 • fin on egin

  Azalpena: ondorio onak gertatu

  Adibideak:

  —   Eta hilzen direnek behar baitute fin hunegin
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Kontzeptuak: ONTASUNA

 • gerrikatuta eduki

  Azalpena: (ezer) kontrolatu

  Adibideak:

  —   Zien haragia, zien erraiñak, zien gorpitzak, onsa gerrikaturik iduki itzazie, zien haragiaren akhüliak, eta tentazione gaixtoak daudian, onsa bridatürik.
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

 • gogoan erabili

  Azalpena: pentsatu

  Adibideak:

  —   Gora behera gauaz eta egunaz gogoan erabil itzazu
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Kontzeptuak: GOGOETA

 • hala hala

  Azalpena: nolabait

  Adibideak:

  —   eta hiltzen ikhusten baizütian hala hala erresumak eta handitasunak peritzen zirela.
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Kontzeptuak: NOLABAIT

 • halaber

  Azalpena: berdin

  Adibideak:

  —   Bayonako semenarioa bertze orduz halaber ebatsia izanik.
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Kontzeptuak: ANTZA

 • handik harat

  Azalpena: ordudanik

  Adibideak:

  —   hantik harat, kleroak eta par ze orok ikhusirik damnatia zela.
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Kontzeptuak: ETORKIZUNA

  Gazteleraz: de allí en adelante

 • harri batez bi kolpe egin

  Azalpena: baten bidez bi gauza egin

  Adibideak:

  —   Nahi giñuke harri batez egin bi kolpu
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Gazteleraz: matar dos pájaros de un tiro

  Frantsesez: faire d'une pierre deux coups

 • hemendik harat

  Azalpena: aurrerantzean

  Adibideak:

  —   izanen zira hementik harat, ene seme haurzurtzaren aita.
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Kontzeptuak: ETORKIZUNA

  Gazteleraz: de aquí en adelante

 • (neure, heure, bere...) hitza eduki

  Azalpena: agindutakoari eutsi

  Adibideak:

  —   Elezan bere Hitza eduki
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Gazteleraz: mantener lo dicho

  Frantsesez: tenir sa parole

 • jagoiti(k)

  Azalpena: gaurdanik

  Adibideak:

  —   jagoiti orhitü faltaz, edirenen baititü graziatik kanpoan.
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Gazteleraz: de hoy en adelante

 • jagoitikoz

  Azalpena: betiko

  Adibideak:

  —   eta gehien deabrü gaixtoa jagoitikoz gelditzen da.
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

 • kolpe egin

  Azalpena: nekatu

  Adibideak:

  —   Eta nik kolpe egin dut itzurziaz zuri berri hunen erraiteko
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Kontzeptuak: NEKEA

 • konjit hartu

  Azalpena: alde egin

  Adibideak:

  —   eta tristura handitan, harganik konjit hartzen, eta hari azken adioa erraiten
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

 • larru berria jantzi

  Azalpena: bizimoduz aldatu

  Adibideak:

  —   rraziaren larru berria jauntsi dut
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Frantsesez: faire peau neuve

 • (ezeren) larru zaharra utzi

  Azalpena: ohituraz aldatu

  Adibideak:

  —   Bekhatiaren larru zaharra utzirik
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

 • lehen baino lehen

  Azalpena: ahal den lasterren

  Adibideak:

  —   non lehen beno lehen ezpadü itsasoko urian ükhützen.
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Kontzeptuak: ARINTASUNA / LEHENTASUNA

  Gazteleraz: cuanto antes

  Frantsesez: dès que possible

 • lehenbailehen

  Azalpena: ahal den arinen

  Adibideak:

  —   merezi dü lehen bai lehen inprima dadin.
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Kontzeptuak: ARINTASUNA / LEHENTASUNA

  Gazteleraz: cuanto antes

  Frantsesez: dès que possible

 • leku(a) egin

  Azalpena: (aldean) onartu

  Adibideak:

  —   Hark orori lequa egiten du
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Gazteleraz: hacer sitio

 • makila bi buruetatik atxiki

  Azalpena: arazo baten bi aldeak aztertu

  Adibideak:

  —   Gire triste, eta alagera, triste alegranzian, alagera tristezian, triste beldurrez, alagera esperanzaz, makila dugun axeki bi burietarik: herioaren beldurra, alde batetik, herioaren amorioa bertze aldetik.
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

 • makilaren bi buruak batetan bildu

  Azalpena: arazoaren bi aldeak batean bildu

  Adibideak:

  —   Makhilaren bi buriak, bi bazterrak, batetan bildu eta juntatu ditu, egin du bere seme Jenkoa gizon, gizona Jenko
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

 • medaila beste aldera itzuli

  Azalpena: arazo edo egoera baten alde izkutua ikusi

  Adibideak:

  —   Medailla behar dugu bertze alderat itzuli, eta edirenen dugu herioak, baldin badu begitarte belza itxusia, terriblia eta izigarria alde batetik, dian bezala, eta erakutsi dugun bezala hirugarren kapituluan, bertze aldetik badiala begitarte bat, ederra, onesta, eta maitagania
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Gazteleraz: ver la otra cara de la moneda

  Frantsesez: tourner la médaille

 • noizik behin

  Azalpena: aldizka

  Adibideak:

  —   noizik behin erorten ahal baitira.
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

  Gazteleraz: de vez en cuando

  Frantsesez: de temps à autre

 • nor zen orestes nor pilades ez ezagutu

  Azalpena: errua norena den ez jakin

  Adibideak:

  —   Ezagutu faltaz, zoiñ zen Orestes, zoiñ Pilades, zoiñ zen ogendüna, zoiñ ogenik etzian
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

 • orga idien aitzinean ezarri

  Azalpena: gauzak oker egin

  Adibideak:

  —   Erranen du zonbaitek, orga ezarri dudala idien aitzinian
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Kontzeptuak: OKERKERIA / ZENTZUA

  Gazteleraz: poner la carreta delante de los bueyes

  Frantsesez: mettre la charrue devant les boeufs

 • (inorekin, ezertan) parte ukan

  Azalpena: harremanak ukan

  Adibideak:

  —   jaunaren auharian eztugu ukhanen parterik
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Gazteleraz: tener parte

 • paseura (bidali)

  Azalpena: solasa edo harremanak haserrez hautsi

  Adibideak:

  —   Baina barneko araposiak dio, zoazte paseüra, etzütiet ezagützen
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Gazteleraz: mandar a paseo

  Frantsesez: envoyer balader

 • (neure, heure, bere...) puntura etorri

  Azalpena: utzitako jardun edo solas bati berriro ekin

  Adibideak:

  —   Ene pundura jin nadin, bost birjina zühürrak dira salbatiak
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Gazteleraz: retomar el hilo

  Frantsesez: retourner à ses moutons

 • txuria ukitu

  Azalpena: dianaren erdian jo

  Adibideak:

  —   Arkabusariak xuria honkitu nahi dianian
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

  Gazteleraz: dar en el blanco

  Frantsesez: faire mouche

 • zizada irudi

  Azalpena: ergela izan

  Adibideak:

  —   Etzirela, othoi, zizada elgerra iduri
  TARTAS, J.
  Ontsa hiltzeko bidea, 1666

 

lokuzioan azalpenean bietan

    hitz hasiera
bere horretan

gaztelera frantsesa


Korrespondentzia guztiak ikusi: gazteleraz / frantsesez
kontzeptuen aurkibidea iradokizunak