Hasierako orrialdea
kontzeptuen aurkibidea aurkibidea iradokizunak iradokizunak bilaketara itzuli bilaketa
Bilaketaren emaitza

 

aurkituak: 246

 • Anbotoko harkaitza bera ere ipurditik atera

  Azalpena: indar handia ukan

  Adibideak:

  —   Aterako nuan nik ipurditik Anbotoko arkaitza bera ere
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: INDARRA

 • Anbotoko sorginarekin ezkontzera (bidali)

  Azalpena: solasa edo harremanak haserrez hautsi

  Adibideak:

  —   Ezkon zaite Anbotoko sorginarekin, nai badezu.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • adarra jo

  Azalpena: trufatu

  Adibideak:

  —   Orrela izango degu... adarra jotzia
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: UMOREA

  Gazteleraz: tomar el pelo

  Frantsesez: faire la barbe

 • aho(a) betean

  Azalpena: ozenki

  Adibideak:

  —   gezurrik eta zatarkeririk dollor lizun ta lotsagabienak aoa betean jaurtigitzen.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: OZENTASUNA

 • ahoa bete hortzekin

  Azalpena: txunditurik

  Adibideak:

  —   larrañekoak aoa bete ortzekin gelditu ziran
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: con la boca abierta

  Frantsesez: bouche bée

 • ai ene bada-ta!

  Adibideak:

  —   Ai ene badata! Nork agindu zion zezen aserreari eup egitea?
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • ainainino arraiopola!

  Adibideak:

  —   Aiñaniño arraio pola! otso aldraren bat?
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: HARRIDURA

 • aingeru joala!

  Adibideak:

  —   a, bai! Aingeru joala! Austin zera zu, elgetarra.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: HARRIDURA

 • aitaren (eta) semearen!

  Adibideak:

  —   Zer diok, motel! Aitaren Semearen...!
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • akerraren adarra baino okerragoa(k)

  Azalpena: oker

  Adibideak:

  —   badira norbaitzuk akerraren adarra baño okerragoak.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: OKERKERIA

 • alajainena!

  Adibideak:

  —   alajañena! Orrelako menditxo bat bagiñu.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: HARRIDURA

  Frantsesez: sacrebleu

 • alajainkoa!

  Adibideak:

  —   ala jainkoa! ori alda gizonari emateko erantzuera?
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: HARRIDURA

  Frantsesez: sacrebleu

 • alferrik galdu

  Azalpena: hondatu

  Adibideak:

  —   Antxen zegoan ta bertan alperrik galdu zuten
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: HONDAMENA

  Gazteleraz: echar a perder

 • arao ta birao

  Azalpena: madarikazioka

  Adibideak:

  —   Pitsa zeriola, arao ta birao, ekin zion ukabilka.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • arbiloreak jaio arte

  Azalpena: garizuma arte

  Adibideak:

  —   ezingo aiz egon arbi loreak jaio arte.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • ardatza baino tenteago

  Azalpena: tente

  Adibideak:

  —   bazijoan amonatxoa, ardatza baño tenteago.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • argizari-jale

  Azalpena: elizkoi

  Adibideak:

  —   bera argizai jaliak! Biba la república!.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • arnas estuka

  Azalpena: arnasa hartu ezinik

  Adibideak:

  —   udako bero galdatan, izerditsu, arnasestuka, oso nekaturik.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: sin aliento

  Frantsesez: à bout de souffle

 • arraioak ez baituk!

  Adibideak:

  —   neuk erreko diat Bidaurreta, neuk, arraioak ezpaituk.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: HARRIDURA

 • arraiopola!

  Adibideak:

  —   Arraio pola! Nere diru guztiak Maleni emateko ustean etorri ta.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: HARRIDURA

 • arrane arranea!

  Adibideak:

  —   arrane arrania! eztakite Oñatin nolako semetxoa daukaten!...
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: HARRIDURA

 • arranietan!

  Adibideak:

  —   arranietan! Txanpaña edatiarren, belarri bat emango nikek - esan oi zuan Odolkik.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: HARRIDURA

 • arranoetan!

  Adibideak:

  —   Arranoetan! Eztauka errapea makala.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: HARRIDURA

 • arren bai arren

  Adibideak:

  —   jaietarako danak etorri zeitezela, arren bai arren eskatuz.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • arren egin

  Azalpena: eskatu

  Adibideak:

  —   Arren egin giñon Joanesi lagun zaigula Aitzagorri gañeraño
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • (neure, heure, bere...) artean

  Azalpena: norberaren baitan

  Adibideak:

  —   Maxolok, bere artean: ta bear luke.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: para (mis, tus, sus...) adentros

  Frantsesez: dans son for interieur

 • astegun buruzuria

  Azalpena: lan eguna

  Adibideak:

  —   Etzan geiago bear, astegun buruzurian beintzat.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • astoaren arrantza

  Azalpena: baliorik gabeko gauza edo pertsona

  Adibideak:

  —   albistari orren egia ta astoaren arrantza.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: BALIOA

  Gazteleraz: la carabina de Ambrosio

 • (ezeri, inori) aurpegi(a) eman

  Azalpena: erasoari erantzun

  Adibideak:

  —   Arpegi eman zioten gurasoa
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: plantar cara

  Frantsesez: faire face

 • aurpegia atera

  Azalpena: erantzule izan

  Adibideak:

  —   Badaki umezurtzagatik arpegia aterako zuana
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: dar la cara

 • aurrea hartu

  Azalpena: abantailatu

  Adibideak:

  —   dinbi ta danba batak besteari aurrerik artu ezinda
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: ABANTAILA

  Gazteleraz: tomar la delantera

  Frantsesez: prendre l'avantage

 • auskalo

  Adibideak:

  —   auskalo ze praka ta ze jantzi dauzkan arrek.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: cualquiera sabe

 • (inoren, inori) azpiak jan

  Azalpena: maiseatu

  Adibideak:

  —   Zertan zaudete beti emen sartuta? Norbiti azpiak jaten?
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: MAISEAKETA

 • badaezpada(n) (ere)

  Azalpena: zer gerta ere

  Adibideak:

  —   etzuan nai mutillak bere tokia utzi, badaezpada ere.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: por si acaso

  Frantsesez: à tout hasard

 • badaezpadako

  Azalpena: epel, ganora gutxiko

  Adibideak:

  —   ta jantzi apañaren barruan bada-ezpadako biotz aldakor txakillak ugari.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • bai arranietan!

  Adibideak:

  —   Zolia du mingaña, azkarrak dazka beso ta biatzak. Bai arranietan!
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • bai horixe!

  Azalpena: bai

  Adibideak:

  —   bai gogokoak, bai orixe.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Frantsesez: bien sûr

 • bai zera!

  Azalpena: ironiaz, ezezkoa

  Adibideak:

  —   esana dago eztirala jakintsuak, bai zera!
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • bat edo bat

  Azalpena: bakarren bat

  Adibideak:

  —   baña arratsalde-erdirako bat edo bati.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

  Frantsesez: un ou autre

 • bat edo beste

  Azalpena: bakarren bat

  Adibideak:

  —   ta pozik bat edo beste galdu ezpazait.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

  Frantsesez: un ou autre

 • bat-batean

  Azalpena: ezustean

  Adibideak:

  —   ta bat-batean gero, ganbaratik ukullura, bazterrak eta tresna guztiak ikusten abitu.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: de repente

  Frantsesez: tout à trac

 • bat-batera

  Azalpena: ezustean

  Adibideak:

  —   bat batera, zakurrak, itxumustuan jaikita.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: EZUSTEA

  Gazteleraz: de repente

  Frantsesez: tout à trac

 • bat-baterako

  Azalpena: ustekabeko

  Adibideak:

  —   Zezenak, edo Moxolok, bat baterako zalaparta bizian.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • bateko eta besteko

  Azalpena: gzutiak

  Adibideak:

  —   alderdi bateko ta besteko gaitasunak neurtzen.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • batera eta bestera

  Azalpena: edonora

  Adibideak:

  —   gazte biak ate aurreko larreñean zebiltzan, batera ta bestera.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • batera etorri

  Azalpena: iritzi bereko izan

  Adibideak:

  —   Iritxi bai, denok batera etorriko bagiña
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: ADOSTASUNA

 • batez ere

  Adibideak:

  —   bazakizkian zer leku zeuzkaten goi urdiñean izarrik nagusienak artizarrak batez ere.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: sobre todo

  Frantsesez: surtout

 • bazterrak erabili

  Azalpena: (baserriako) lanak egin

  Adibideak:

  —   Somorrostrora mutilla ta bazterrak erabiltzeko naikoa indarrik ez etxean!
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: AHALEGINA

 • begia(k) erabili

  Azalpena: adi egon

  Adibideak:

  —   Erabili zituan inguru guztian bere begi nabarra
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • begiz jo

  Azalpena: bereizi, desiratu

  Adibideak:

  —   Jartzen ziran lurrean zabal zabal, aurretiaz begiz jotako kerizpe batean
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: echar el ojo

  Frantsesez: serrer la vis

 • behin edo behin

  Azalpena: inoizka

  Adibideak:

  —   baño, azkenean ere, bein edo bein, Joanes ta Antonek alkar arturik.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

  Gazteleraz: alguna que otra vez

  Frantsesez: parfois

 • behingo batean

  Azalpena: fite

  Adibideak:

  —   beingo baten zabaldu ziran pelotalekura.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • behingotik behingora

  Azalpena: aldizka

  Adibideak:

  —   beingotik beingora buru, anka ta besoak aruntz ta onuntz aldatuaz.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

  Gazteleraz: de vez en cuando

  Frantsesez: de temps à autre

 • behinik behin

  Adibideak:

  —   erbestekoari etzaio iñon ere ain ondo begiratzen, ezagutu artean beiñik-bein.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: al menos

  Frantsesez: au moins

 • bejon (dei(n)ala, deizula, deiola...)

  Adibideak:

  —   bejondaiola, Jaungoikoak gorde gaitzala...
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • (ezergatik) belarri bat eman

  Azalpena: desiratu

  Adibideak:

  —   Txanpaña edatiarren, belarri bat emongo nikek
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • (ezergatik) belarri biak moztu

  Azalpena: desiratu

  Adibideak:

  —   Belarri biak moztuko zituzkean Joanesek, Azkarragako semeak ondo ikusteagatik
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: GUTIZIA

 • bero galdatan

  Azalpena: bero handitan

  Adibideak:

  —   udako bero galdatan, izerditsu, arnasestuka oso nekaturik.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • bertan behera utzi / laga

  Azalpena: bat batez abandonatu

  Adibideak:

  —   Bertan bera utzi naute langille guztiak
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • beste gabe

  Azalpena: aitzakia arinez

  Adibideak:

  —   emaztearen amak alperra deitu ziolata beste gabe.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: sin más

 • besterik ezeko

  Azalpena: erdeinagarri

  Adibideak:

  —   Martin besterik ezeko ezkongaia zan.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: MESPREZUA

 • betilundu

  Azalpena: tristatu

  Adibideak:

  —   Aitona, ez bedi orrela betillundu. jan beza
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: TRISTURA

 • biba la pepa ibili

  Azalpena: festan ibili

  Adibideak:

  —   Ta viva la pepa! ibiltzeko naikua txanpon
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • bihar edo etzi

  Azalpena: noizbait

  Adibideak:

  —   biar edo etzi nizaz aspertuko lirake.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: tarde o temprano

 • (inoren) bihotzeko ez izan

  Azalpena: maitatua ez izan

  Adibideak:

  —   Bera etzala iñoren biotzeko, ta ortik animaren samiña.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • birikak bota

  Azalpena: ezin gehiagoz ahalegindu

  Adibideak:

  —   Birikak bota bearrean eztarriak eten bearrean ojuka
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: AHALEGINA

 • bitartean

  Azalpena: artean

  Adibideak:

  —   alkarri itzerdika batzuk esan bitartean, aukeratu zituzten berriz, banan banan ikusiaz, lenago ere ondo aukeratuta zeuden aizkorak.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: mientras tanto

  Frantsesez: entre temps

 • bizarrez oso jantzi

  Azalpena: adindu

  Adibideak:

  —   Eta gaur, bizarrez oso jantzi danean
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: HELDUTASUNA

 • (inoren) bizkarretik

  Azalpena: bestek ordainduta

  Adibideak:

  —   urdaia ta baburruna; zuen bizkarretik gabiltz.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: BALIAKETA

  Gazteleraz: a (mi, tu, su...) costa

 • burua lehengo lepotik eduki

  Azalpena: iritziz edo ohituraz ez aldatu

  Adibideak:

  —   Lengo lepotik zeukan arrek burua
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: IRMOTASUNA

 • (neure, heure, bere...) burutik

  Azalpena: norberaren sortzez

  Adibideak:

  —   beti zerbait esan behar izaten zien aitonak, bere burutik.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: por (mi, tu, su...) cuenta

  Frantsesez: de son propre chef

 • deabru arranea

  Adibideak:

  —   diabru arrania! zertan baña?
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: ¡por todos los demonios!

 • (inorenak) egin

  Azalpena: hil

  Adibideak:

  —   Zureak egin zuan... Au larria!
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: HERIOTZA

  Frantsesez: avoir son compte

 • egitekoa egin

  Azalpena: gauza zail edo izugarri bat egin

  Adibideak:

  —   oraindik egingo det nik egitekoa
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: HARRIDURA

 • (inor) egon tokian lurrak irenstea (opa)

  Azalpena: gorrotatu

  Adibideak:

  —   Dagoan tokian lurrak irentsiko al du
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • egundaino halakorik

  Adibideak:

  —   egundaño alakorik! Azkenengo zuaitzean, seigarrenean, or nunbait zebiltzan biak.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: ¡habráse visto!

 • egundokorik (...)-en

  Azalpena: ahal den modurik -enean

  Adibideak:

  —   egundokorik txoroen, deadar lakaio parregarriak egiñaz.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • elkar hartu

  Azalpena: elkartu

  Adibideak:

  —   Joanes ta antonek alkar arturik erabaki ta korapillatu zan mikalla ta iñazio mariren ezkontza
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: ELKARTASUNA

 • elorrio ikusi

  Azalpena: sufritu

  Adibideak:

  —   Pedro Migel ezin jeiki zala, zioten, etsipenean erorita bestien bearrean zagoala. Orduan Elorrio.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • (neure, heure, bere...) eltzeari su eman

  Azalpena: norberaren alde ari

  Adibideak:

  —   Nere eltzeari bakárri su eman bear diot
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: arrimar el ascua a su sardina

  Frantsesez: prêcher pur son saint

 • ernio baino gorago jaso

  Azalpena: goraipatu

  Adibideak:

  —   Jasotzen du batek bere gizon autua Ernio baño gorago
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • erraiak jan

  Azalpena: amorratu

  Adibideak:

  —   Paulari esan ondoren, aserrez irakiten, erraiak jaten
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: comerse las tripas

 • (neurak, heureak, bereak...) eta bi

  Azalpena: egundokoak

  Adibideak:

  —   aitzen dituzte ba bereak eta bi.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • etxea beteko

  Azalpena: eder

  Adibideak:

  —   Au gauza guztien amaitu beharra! Badijoakigu, laster dijoakigu. Etxea beteko gizona!
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: EDERTASUNA

 • etxekalte

  Azalpena: norbere buruaren hondatzaile

  Adibideak:

  —   etxekalte guztiak eta emakume arrotz lasai batzuek.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • euritik erasoaldira

  Azalpena: okerretik okerragora

  Adibideak:

  —   Manuel Azkarragaruntz atera zan. Goibeletik tromoira, euritik erasoaldira.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: OKERKERIA

 • ez ba

  Azalpena: ez

  Adibideak:

  —   ez ba, ez ba... Ori, lau ta erdian jarri nezake.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: EZETZA

 • ez bezala

  Azalpena: desberdinki

  Adibideak:

  —   bestek ez bezela maitatzen detalako?
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • ez hanka eta ez buru

  Azalpena: trakeski

  Adibideak:

  —   ez anka ta ez burú idoro zuan odolki ardangelan.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: sin pies ni cabeza

  Frantsesez: sans queue ni tête

 • ez horixe

  Azalpena: ez

  Adibideak:

  —   izketan ta berriketan eramango zioten, baño ez lanean, ez orixe.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: EZETZA

 • ez mutik ez zirkinik egin

  Azalpena: ezer ez egin

  Adibideak:

  —   Iñork eztu mutik eta zirkiñik egiten
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • ezpainetatik ezpainetarako hizketarte

  Azalpena: azaleko hizketa

  Adibideak:

  —   ezpañetatik ezpañetarako izketarte otza izan degu alkarrentzat.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • eztaietara baino gogotsuago

  Azalpena: pozik

  Adibideak:

  —   zezenetara baño errezago eztaietara baño gogotsuago.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • eztarriak eten

  Azalpena: oihu handiak egin

  Adibideak:

  —   Asi ziran batzuek berriren berriz biriak bota bearrean eztarriak eten bearrean ojuka
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • eztula eta buruko mina uztartzea

  Azalpena: elkarren premian (edo ironiaz, elkargaitzak) diren bi egoera edo pertsona elkartzea

  Adibideak:

  —   -Ja ja iii! Eztula ta Burukomiña uztarrian.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • (inoren) gain

  Azalpena: (inoren) ardurapean

  Adibideak:

  —   nola beragain bizizan.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: BALIAKETA

  Gazteleraz: a (mi, tu, su...) cargo

  Frantsesez: sur son compte

 • gainez egin

  Azalpena: konplitu

  Adibideak:

  —   Neurriak gañez egitea, etxerako bidean
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • (inoren) galdea egin

  Azalpena: ezkontzeko eskatu

  Adibideak:

  —   Lusia, beste alakok zure galdea egin du
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • ganbarako aleak

  Adibideak:

  —   ganbarako aleak eta ukulluko eleak urtean baño urtean geiago urritu ziran.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • garo lehorra baino hiarrago eta zimurrago izan

  Azalpena: iharra eta zimurra izan

  Adibideak:

  —   Garo legorra baño igar ta zimurragoa
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • gatz gutxiko

  Azalpena: motel

  Adibideak:

  —   bai gatz gutxiko emakumeak!
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: MOTELTASUNA

 • gauza ez izan

  Azalpena: gai ez izan

  Adibideak:

  —   Gauza ez ni oien burutzat joateko
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • gogoan eduki

  Azalpena: gogoratu

  Adibideak:

  —   Gogoan daukat nola esan zigun barkatzeko bere gaiztakeria
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: tener en cuenta

 • gogoan gorde

  Azalpena: gogoratu

  Adibideak:

  —   gogoan gorde zuan eleketa pedro migelek
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • gogoan hartu

  Azalpena: gogoratu

  Adibideak:

  —   gogoan artu dezu zeure eskabidea
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: tomar en cuenta

 • (ezertarako) gogoaren bizarra ekarri

  Azalpena: (ezertarako) gogoa eduki

  Adibideak:

  —   Jolaserako goguaren bizarra dakartzu zeuk
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • gogobeteko

  Azalpena: gogoko

  Adibideak:

  —   Malentxo beren gogo betekoa zan.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • gogobetekoa(k) izan

  Azalpena: gustuko izan

  Adibideak:

  —   Maitetasun ori nere gogobetekoa den, paulatxo
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • gogor egin

  Azalpena: erasoari erantzun

  Adibideak:

  —   Jaungoikoari gogor egitea?
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: ERASOA

  Gazteleraz: hacer frente

  Frantsesez: faire face

 • goibeletik trumoira

  Azalpena: okerretik okerragora

  Adibideak:

  —   Manuel Azkarragaruntz atera zan. Goibeletik trumoira, euritik erasoaldira.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: OKERKERIA

 • goizetik gauera

  Azalpena: ezustean

  Adibideak:

  —   goizetik gabera eztatik nola dirutua.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: EZUSTEA

  Gazteleraz: de la noche a la mañana

  Frantsesez: du jour au landemain

 • gut(x)i gora behera

  Azalpena: alde gutirekin

  Adibideak:

  —   Au, gutxi gora bera, esan zion Maleni amonak.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: ANTZA

  Gazteleraz: poco más o menos

  Frantsesez: à peu près

 • hain zuzen

  Adibideak:

  —   ain zuzen orduantxe zegoan Pedro Anton zarra.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • hainbat (...)-en(a)

  Azalpena: ahal den modurik -enean

  Adibideak:

  —   kendu izak bizar oiek ainbat lasterren.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • haize-buru

  Azalpena: txolin

  Adibideak:

  —   aizeburu, etxekalte guztiak eta emakume arrotz lasai batzuek.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: casquivano

 • haizerik ez den urtean

  Azalpena: inoiz ez

  Adibideak:

  —   aurki biurtuko diat -Bai, Azerik eztan urtean.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: EZETZA

  Gazteleraz: la semana que no tenga viernes

  Frantsesez: la semaine de quatre jeudis

 • hala ere

  Adibideak:

  —   ala ere, morroia badatorkit, larunbatetan jaixten naiz Zabaletara, nere emazte, seme, illoba ta bazterrak ikusiaz.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: no obstante

  Frantsesez: cependant

 • halako batean

  Azalpena: noizbait

  Adibideak:

  —   alako baten, -bakoitza bere tokira! agindu zuan.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: ETORKIZUNA

 • halaz guztiz ere

  Adibideak:

  —   alaz guziz ere, len baño maiztxoago ta apeta geiagoz etortzen zan.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: con todo

  Frantsesez: malgré tout

 • handia da horratik

  Adibideak:

  —   Andia da orratik ezer ez geiago adieraztea.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • handiak esan

  Azalpena: haserre hitzak edo beldurgarriak esan

  Adibideak:

  —   Andiak esaten ziran: gaberdian, onelako tokitan, bata besteari txistuka zebiltzala.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: ESATEA

 • hanka(k) jaso

  Azalpena: ihes egin

  Adibideak:

  —   Ederki jasotzen ditu atzeko ankak!
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: IHESA

  Frantsesez: prendre ses jambes à son cou

 • hara bestea

  Adibideak:

  —   -Ara bestea! Zer degu, Moxolo?
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: ¡mira el otro!

 • harako batean

  Azalpena: noizbait

  Adibideak:

  —   Arako baten Paulak -banua ni- azaldu zuan.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • harrika eman

  Azalpena: harrikatu

  Adibideak:

  —   Bein eskale arrotzari arrika eman
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • haruntz eta honuntz

  Azalpena: edonora

  Adibideak:

  —   eztaietan ibilli zan, jo ta ausi aruntz ta onuntz etxerik etxe.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • (inoren) haserrean erori

  Azalpena: inoren haserrea jaso

  Adibideak:

  —   bildurrez nago nobaiten aserrean eroriko ez ote naizen
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: ETSAIGOA

 • hau da hau

  Adibideak:

  —   auxen dek auxe! Batak moja dijoala, ta besteak, etxetik alde.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • hau ere bada ba

  Adibideak:

  —   au ere bada ba! beretzat aña izan ez ta besteak baño geiago dala.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: ¡habráse visto!

 • hemendik edo handik

  Azalpena: edonon

  Adibideak:

  —   emendik edo andik zerbaiten alkartasuna bear zuten izan.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • (ezeri) hesia ipini

  Azalpena: gogo bat edo ihardun bat erreprimat u

  Adibideak:

  —   Ta destañarik andienak esaten zituztenak, esia ipiñi zioten, ezpañetan, biotzetik zetorkioten geiegizkeri ari.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: atar corto

  Frantsesez: serrer la bride

 • hileta jo

  Azalpena: kexatu

  Adibideak:

  —   Iñoren itzik entzun gabe, illetarik nori jo ezta, barruko jantzia zeñek garbiturik etzuela
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • hitza jan

  Azalpena: agindutakoa ez bete

  Adibideak:

  —   Baño bestetik norbere itza jatea etzan itxurazkoa
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: AGINDUA

  Frantsesez: revenir sur sa parole

 • hitzaspertu

  Azalpena: hizketa lasai

  Adibideak:

  —   Baño lagunagatik itz aspertu bat egin bearko.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • hitzetik hortzera

  Azalpena: tanpez, berehala

  Adibideak:

  —   itzetik ortzera, asuna baño berdeago jarri zan.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: MAIZTASUNA

  Gazteleraz: de repente

  Frantsesez: tout à trac

 • hitzik ez atera

  Azalpena: ezer ez esan

  Adibideak:

  —   Larrañekoek aoa bete ortzekin gelditu ziran, itz bat atera ezinda
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: ISILTASUNA

  Gazteleraz: no decir ni pío

 • hondakinetan egon

  Azalpena: zahartu

  Adibideak:

  —   ondakiñetan natxiok
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: ZAHARTZEA

 • hor hemen

  Azalpena: hainbat lekutan

  Adibideak:

  —   or-emen eroritako saldan pilin ta gozo apurretan mardokiro pillaturik.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • hor konpon egin

  Azalpena: ez arduratu

  Adibideak:

  —   Beartsuari or konpon egin
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: AXOLA

 • hor konpon!

  Adibideak:

  —   nai zuana egin zezala, or konpon.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: ahí (te) las arregles

 • hor nonbait

  Azalpena: paretsu

  Adibideak:

  —   -Sasikoa beraz? -Or nunbait.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: ANTZA

  Gazteleraz: por ahí por ahí

 • hor zagok ba

  Adibideak:

  —   Moldakaitza izan, or ziok ba!
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: ahí está el quid

 • horratik ere

  Adibideak:

  —   orratik ere, noiz edo noiz etorri oi zan eskutiz bat.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: de todos modos

  Frantsesez: de toute façon

 • horruntz ta honuntz

  Azalpena: lekuz leku

  Adibideak:

  —   gelditu gabe dabil orrutz ta onuntz.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • hortik edo hemendik

  Azalpena: nonbaitetik

  Adibideak:

  —   ortik edo emendik, janari gozo ugaria lortuko eztuanik gau orretarako.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

 • (inori, ezeri) hortzak erakutsi

  Azalpena: kontra atera

  Adibideak:

  —   Zorrari urtzak erakutsi
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: MEHATXUA

  Gazteleraz: hacer frente

  Frantsesez: faire face

 • hotzbero

  Azalpena: istilu

  Adibideak:

  —   erabili zituan otz-bero ta istillu larriak.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • idiak baino urdail hobeagoa ukan

  Azalpena: jatuna izan

  Adibideak:

  —   Bai, jango dik, idiak baño urdall obea zeukak eta
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • ihesi doan zakurrari buztanean su eman

  Azalpena: sentimenduak areagotu

  Adibideak:

  —   Igesi dijoan zakurrari bauztanean su eman diot
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: echar leña al fuego

  Frantsesez: jeter de l'huile sur le feu

 • inoiz batean

  Azalpena: noizbait

  Adibideak:

  —   iñoiz baten duruakin eztakit zeñi arrika eman ziotena.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: ETORKIZUNA

 • inoiz behin

  Azalpena: inoizka

  Adibideak:

  —   iñoiz bein Joanes argiak adierazi oi zion.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

  Gazteleraz: alguna que otra vez

  Frantsesez: parfois

 • inoiz edo berriz

  Azalpena: inoizka

  Adibideak:

  —   ez urietan bezela maiz ta ugari, baizik noizean behin, urri, bakan, iñoiz edo berriz.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

  Gazteleraz: alguna que otra vez

  Frantsesez: parfois

 • inondik inora (ez)

  Azalpena: inola (ez)

  Adibideak:

  —   iñondik iñora ezin ulertu zuten alkar.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: EZETZA

  Gazteleraz: de ninguna manera

  Frantsesez: d'aucune manière

 • ipurdia lurretik hurrean eduki

  Azalpena: prestueza izan

  Adibideak:

  —   Gizon prestua izateko ipurdia lurretik urrean zeukak orrek
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • irri eta ziri

  Azalpena: bromatan

  Adibideak:

  —   Berotzen dira ezta-baida zitalean irri ta ziti dabiltzala.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • (inork inor) itsasoko hondarretaraino jaitsi

  Azalpena: gutietsi

  Adibideak:

  —   Jetxitzen du besterk itxasoko ondarretaraño
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • itsumustuan

  Azalpena: presaka

  Adibideak:

  —   itxumustuan jaiki eta ekin zion zelaian zear zaunkaka.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: ITSUTASUNA / PRESA

 • (ezer) itxura ez izan

  Azalpena: desegokia izan

  Adibideak:

  —   Etzala itxura, erbestean, edozeñekin!
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • (inori) itzala ukan

  Azalpena: errespetoa ukan

  Adibideak:

  —   Ta ez aitari itzal andia ziolako bakarrik
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • izan ere

  Adibideak:

  —   izan ere, aukerakoa da gaurko euskaldunen txapela orretarako.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: por cierto

 • izen handiko

  Azalpena: ospetsu

  Adibideak:

  —   Sendakin orrek, toki askotako eltzeak ikusi ditu izen andiko lau-ortza dauka; gaisoari begiratzen bai, baña, ostaturik onenetan, lagun arteko janbatzarretan gertatzen ere badaki
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • izen handiko lauhortza eduki

  Azalpena: gurmeta izan

  Adibideak:

  —   Sendakin orrek, toki askotako eltzeak ikusi ditu izen andiko lau-ortza dauka; gaisoari begiratzen bai, baña, ostaturik onenetan, lagun arteko janbatzarretan gertatzen ere badaki,...
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • izerdi patsetan

  Azalpena: izerditan

  Adibideak:

  —   izerdi patsetan, koipe ta lurrunetan.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: AHALEGINA / NEKEA

  Frantsesez: en nage

 • izpi batean

  Azalpena: fite

  Adibideak:

  —   izpi baten igaro zituan Oñatiko kaleariak.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: ARINTASUNA

 • jainkoa zahartu baino lehen

  Azalpena: inoiz ez

  Adibideak:

  —   -biar edo etzi... -Edo etzidamu: Jaungoikoa zartu baño len.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • jesusen izenean

  Adibideak:

  —   ekarri zadazute? bada? Jesusen izenean!
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • jo eta hautsi(an)

  Azalpena: eginahalean

  Adibideak:

  —   ura udaletxean sartzeko jo ta ausi zakarrean ibili ziran.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: AHALEGINA

 • (inori) kaka egin

  Azalpena: trufatu

  Adibideak:

  —   egiten diat nik iri
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • kakalardo

  Azalpena: ergel

  Adibideak:

  —   gezurti! kakalardo! labezomorro!... eztet ixildu nai.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: ERGELKERIA

  Gazteleraz: zampabollos

 • (inori) kaskarra berotu

  Azalpena: jo

  Adibideak:

  —   Baita neuri ere zuri kaskarra berotzea
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: zurrar la badana

  Frantsesez: passer à tabac

 • kito egin

  Azalpena: diruzko edo bestelako zorra ordaindu

  Adibideak:

  —   Ondorean zor guztiak kito egin ta artu-eman sakonagoetan pizkor leiatu
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • kopeta lainotu

  Azalpena: tristatu

  Adibideak:

  —   Parre algaretan zeudenai kopeta lañotu zitzaien
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: TRISTURA

 • (neure, heure, here...) labea iziotu

  Azalpena: norberaren alde ari

  Adibideak:

  —   Malentxo ikusiaz ta aidien aurrean apal itxurak egiñaz ixiotzen zuan bere labea
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: arrimar el ascua a su sardina

  Frantsesez: prêcher pour son saint

 • (neure, heure, bere...) labeari su eman

  Azalpena: norberaren alde ari

  Adibideak:

  —   Bakoitza bere labeari su ematen
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: arrimar el ascua a su sardina

  Frantsesez: prêcher pour son saint

 • lajaineta

  Adibideak:

  —   nik lortu ezin detana jaditxiko aldek? lajañeta!
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Frantsesez: sacrebleu

 • (inor) lana eta besteak jana egin

  Azalpena: lana besterenztzat egin

  Adibideak:

  —   Norberak lana eta besteak jana
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: trabajar para el inglés

  Frantsesez: travailler pour le roi de Prusse

 • lanak ukan

  Azalpena: zaila gertatu

  Adibideak:

  —   Lan aundiak izan nituan enparantzara igarotzen
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: costar trabajo

 • (inori) larrua kendu

  Azalpena: inorengatik marmarka ari

  Adibideak:

  —   Goiko ta bekoai erruki gabe larrua kentzen
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: ERAILKETA

 • larrua lasaitu

  Azalpena: asko jan

  Adibideak:

  —   Guztiak bete zuten urdailla galanki, guztiak lasaitu zuten larrua ezin geiagoan
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: JATEA

  Frantsesez: faire ripaille

 • larrumieta

  Adibideak:

  —   larrumieta! Obe bai gezurra balitz.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • lehenean eduki

  Azalpena: ez aldatu

  Adibideak:

  —   Zabaletako baserrian euskalduntasuna oso lenean daukate, lenean ta berean,
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • lehenean eta berean

  Azalpena: aldatu gabe

  Adibideak:

  —   euskalduntasuna oso lenean daukate, lenean ta berean.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • leiho eme

  Azalpena: beti leihoan dagoen emakume

  Adibideak:

  —   erraietako umearen guda ikusten duan leioeme baten irudira.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • lekutan egon

  Azalpena: urrun egon

  Adibideak:

  —   Adiskidea, zenbat eskatzen dezu idiak gatik? -Emezortzi ontzako -Lekutan ziok
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • lepoa eman

  Azalpena: mesprezatu

  Adibideak:

  —   Lepoa eman zion sendakiñari
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: MESPREZUA

 • (inoren) lepotik

  Azalpena: bestek ordainduta

  Adibideak:

  —   bestien lepotik galanki edaten dakitenak.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: BALIAKETA

  Gazteleraz: a (mi, tu, su...) costa

 • lo aspertu

  Azalpena: lo lasai

  Adibideak:

  —   lo aspertu bat egin gabe.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • (inork, ezerk) lokarririk ez ukan

  Azalpena: mugarik ez ukan

  Adibideak:

  —   Pozak etzuen lokarririk Zabaletan
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: UGARITASUNA

  Gazteleraz: no tener límites

 • lupuak jatea (opa)

  Azalpena: gorrotatu

  Adibideak:

  —   Lupuak jango al au
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • lur eman

  Azalpena: ehortzi

  Adibideak:

  —   Zeñi lur eman diote?
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • lur(ra) jo

  Azalpena: hondatu

  Adibideak:

  —   Ameriketan genduzan gure itxaropenak, baño juan ziran betiko. Gure osaba orrek lurra jo emen zuan da
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: HONDAMENA

  Gazteleraz: venirse abajo

  Frantsesez: tomber dans la dèche

 • mingaina eta bihotza batera ez ibili

  Azalpena: faltsua izan

  Adibideak:

  —   Ana Joxeparen esanak ez dira siñistu bear gai orretan, bada mingaña ta biotza etzebilzkon batera
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • (inor) mingainez orraztu

  Azalpena: kritikatu

  Adibideak:

  —   Danak ez, baño geienak mingañez dakite ederki orrazten
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: MAISEAKETA

  Gazteleraz: poner verde

  Frantsesez: casser du sucre sur le dos (de quelqu'un)

 • mokoilua harrapatu

  Azalpena: mozkortu

  Adibideak:

  —   Nik arrapatu bear diat mokolloa
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: MOZKORKERIA

  Gazteleraz: agarrarse una mona

  Frantsesez: prendre une cuite

 • (ezergatik) mototsa saldu

  Azalpena: desiratu

  Adibideak:

  —   Ezkontzeagatik mototsa salduko luteken neskatxak
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • mutik (ere)

  Azalpena: batere ez

  Adibideak:

  —   baño arrezkero, luzaroan, urtietan, mutik ere ez, osaba il balitz bezala.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: ni mu

 • nagiak bota

  Azalpena: logalea astindu

  Adibideak:

  —   Nagiak botatzen zituzten
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: LOA

 • nahi eta (nahi) ez

  Azalpena: beharrez

  Adibideak:

  —   nai ta nai ez iduki bear.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: BORTXAZKOA

  Gazteleraz: quieras que no

  Frantsesez: de gré ou de force

 • nahi eta nahiezko

  Azalpena: beharrezko

  Adibideak:

  —   Naita naiezkua da gurutzea josatzea.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: BORTXAZKOA

 • nekez baino nekez

  Azalpena: nekez

  Adibideak:

  —   Ogei urteko ardura ta lan zindoak nekez baño nekez gallartu zuan bezela.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: NEKEA

 • noiz edo noiz

  Azalpena: noizbait

  Adibideak:

  —   noiz edo noiz urratu zitzaiezten lokarriak.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA / ETORKIZUNA

 • noizean behin

  Azalpena: aldizka

  Adibideak:

  —   noizean bein animako beroaldi on batzuek izanda ere.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

  Gazteleraz: de vez en cuando

  Frantsesez: de temps à autre

 • noizean behingo

  Azalpena: adizkako

  Adibideak:

  —   noizean beingo gaztai egiteak.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

 • noizik behingo

  Azalpena: aldizka

  Adibideak:

  —   eliz-kanpaiak, noizik beingo dumm... dunn!...
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

  Gazteleraz: de vez en cuando

  Frantsesez: de temps à autre

 • nolanahi ere

  Adibideak:

  —   nola nai ere Burgos aldean eztu euskararik billatuko beintzat.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: de todos modos

  Frantsesez: de toute façon

 • non edo non

  Azalpena: nonbait

  Adibideak:

  —   bazeukan urre mordoxkaren bat norbati emanda ere, edo non edo ondo gordeta.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

 • ogipeko

  Azalpena: morroi edo neskame

  Adibideak:

  —   piztien bildurrez ta eskergabien ogipeko.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • oilo errerik ez bilatu

  Azalpena: gaitzak pairatu

  Adibideak:

  —   Kolorado ibaiaren ertzak badakizkite Pedro Migelek erabilli zituan otz-bero ta istillu larriak, iñoren mendeko egon zan bitartean. Etzuan bereala ollo errerik billatu.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • oilo jale

  Azalpena: jatun

  Adibideak:

  —   Jatunak alderdi guztietan dira, baña egingo nuke eztala iñon Euskalerrian beste ollo-jale ta Txanton Piperri.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: tragaldabas

  Frantsesez: avaleur de pois

 • oinezkorik nahi ez eta zaldizkorik ez etorri

  Azalpena: onenaren zain ezer gabe gelditu

  Adibideak:

  —   Geiegi nai zutelako, batere gabe gelditu diranak. Oñezkorik naiz, zaldizkorik etorri ez.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • ok egin

  Azalpena: ase

  Adibideak:

  —   Ok egin, ase, ito ta upeldu
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • orpoz ipurdi

  Azalpena: laster bizian

  Adibideak:

  —   itxumustuan, iraulka, orpoz ipurdi, erori ta jeiki.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: ARINTASUNA

  Gazteleraz: a todo correr

  Frantsesez: à toutes jambes

 • (inor) orrazerik gabe orraztu

  Azalpena: kritikatu

  Adibideak:

  —   Edozein orraztu, orrazi gabe jakiña: danak ez, baño geienak mingañez dakite
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: MAISEAKETA

  Gazteleraz: poner verde

  Frantsesez: casser du sucre sur le dos (de quelqu'un)

 • orraztu beharra eduki

  Azalpena: erakutsi baten premian egon

  Adibideak:

  —   I Orraztu bear andia daukate askok
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • prakak behetik gora jantzi

  Azalpena: gizon izan

  Adibideak:

  —   Betik gora prakak jazten dituanik iñon bada
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: vestirse por los pies

 • sakelara usain egin

  Azalpena: inoren diruari igarri

  Adibideak:

  —   Bidaztien sakelera usai egiten ederki oitua zegoan
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: DIRUA

 • sari bila joan eta neke berriak aurkitu

  Azalpena: onena espero eta bestela gertatu

  Adibideak:

  —   Zoriona itxaron ta atsekabea idoro, sari billa ta neke berriak arkitu
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: ir por lana y salir trasquilado

 • sasiko masustarik helduena baino biguinago egon

  Azalpena: eztitasunean egon

  Adibideak:

  —   Ta nola erantzun dit Mari Batistak! Bigunago zegoan sasiko masustarik elduena baño.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • soinua ukan

  Azalpena: itxurak egin

  Adibideak:

  —   -Lengoa utsa da, utsa Oñatiko aundiekin aberastasuna nere anaiarenaren ondorako. -Soñua badu beintzat
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: ITXURA

 • soro bazterrean

  Azalpena: edozein lekutan

  Adibideak:

  —   Iñazio Mari bezelako mutillik ezta soro bazterrean billatzen.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • suak hartu

  Azalpena: haserretu

  Adibideak:

  —   luisak, aserre, suak arturik eta sokorra joaz
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: montar en cólera

  Frantsesez: monter sur ses grands chevaux

 • tati egin

  Azalpena: eskaini eta ez eman

  Adibideak:

  —   Eutsi ta tati egin ta etxera biurtzen zala opilla
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • toki askotako eltzeak ikusi

  Azalpena: jalea izan

  Adibideak:

  —   Toki askotako eltzeak ikusi ditu
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • topoz topo egin

  Azalpena: topatu

  Adibideak:

  —   Ustegabe iñon topoz-topo egin bazuten
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • tutik (ere) (ez)

  Azalpena: batere ez

  Adibideak:

  —   tutik etzekian erderaz.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: ni mu

 • txepetxburu

  Azalpena: txolin

  Adibideak:

  —   ta ille arroen azpian zentzun gabeko txepetxburu asko izan oida.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: cabeza de chorlito

  Frantsesez: tête frêlée

 • tximista gorria!

  Adibideak:

  —   Tximista gorria! ni baiño igarle obea az. (bein beti) tximista gorria! Ezadazula arpegi beltzaz begiratu.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • txitean potean

  Azalpena: maiz

  Adibideak:

  —   ta mutikoek berriz txitean-potean bear zituzten praka berriak.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: MAIZTASUNA

  Gazteleraz: cada dos por tres

  Frantsesez: à tout bout de champ

 • umeak gozotegira baino pozago

  Azalpena: pozik

  Adibideak:

  —   umeak gozoegira baño pozago.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: ALAITASUNA

  Gazteleraz: más contento que un crío con zapatos nuevos

 • utik

  Adibideak:

  —   Nongoa ote da bera? Uuutik! bere errira dijoala! ...
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • utikan

  Adibideak:

  —   Uutikan mutillak! A ze izatekoak, ainbeste lan gurasoai eragin ta gero nai zuten lekura iges egiteko.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • zanbroak sortzeraino zigortu

  Azalpena: jo

  Adibideak:

  —   Zanbroak sortzeraño zigortzen zituan, erruki gabe, ta oso leunki, izuturik bezela erantzuten zioten mutil pardelak.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Frantsesez: flanquer une pilée

 • zangoak erabili

  Azalpena: ihes egin

  Adibideak:

  —   Bai zankoak erabili gure zaragi-mutillak
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: IHESA

  Frantsesez: prendre les jambes à son cou

 • zazpi herrietako kanpaiak jota ere ez utzi

  Azalpena: beti elkarrekin ibili

  Adibideak:

  —   Andres emaztegaiaz itxutua zegoan: Dionisiak, paperrean ezartzen zaigun musker baten antzera eutsi zion senargaiari, ta etzion utziko zazpi errietako kanpaiak jota era
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: no dejar ni a sol ni a sombra

  Frantsesez: ne pas quitter (quelqu'un) d'une semelle

 • zein baino zein (...)-ago

  Azalpena: lehian

  Adibideak:

  —   zein baño zein naroago.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Frantsesez: à qui mieux mieux

 • zer arraio

  Adibideak:

  —   ze arraio! Nork eztu noizean bein astakeriren bat egiten?
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: GALDERA

  Gazteleraz: ¡qué carajo!

 • zezenetara baino errazago

  Azalpena: erraz

  Adibideak:

  —   zezenetara baño errezago eztaietara baño gogotsuago.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 • zilbor makala ez ukan

  Azalpena: eraman handikoa izan

  Adibideak:

  —   Eztezu txilborra makala!
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: tener buen estómago

 • zintzurreraino bete

  Azalpena: asko jan edo edan

  Adibideak:

  —   Asko jan, galanki edan, zintzurreraño bete
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: JATEA / ZURRUTA

 • ziria(k) sartu

  Azalpena: trufatu

  Adibideak:

  —   Ziria sartu nai diak, baño ez nauk ain motza
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: tomar el pelo

  Frantsesez: faire la barbe

 • zirt edo zart

  Azalpena: nolabait

  Adibideak:

  —   atsedenik gabe, zirt edo zart.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: NOLABAIT

 • zirt edo zart egin

  Azalpena: erabaki

  Adibideak:

  —   Bata otarragillea ta bestea zirt edo zart egitekoa
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: ERABAKIA

 • ziskua askatu

  Azalpena: dirua eman

  Adibideak:

  —   Orrek nai duana egingo da Zabaletan. Baño askatu bearko du ziskua, bai, Jaungoikoak laguntzen badit. Urre gorritan ekarri bearko ditu mutillak ezkontza diruak
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: DIRUA / EMANKORTASUNA / / ORDAINTZEA

  Gazteleraz: aflojar la bolsa

  Frantsesez: passer à la caisse

 • zor eta lorrean

  Azalpena: zorretan

  Adibideak:

  —   aura daramagun ogi pusketa zor ta lorrean jaten diñagu.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Kontzeptuak: ZORRAK

 • zorro batean ezin bizi

  Azalpena: elkarrekin ezin bizi

  Adibideak:

  —   Ori ta ni ezin gintezke zorro batean bizi
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

  Gazteleraz: no poder vivir bajo el mismo techo

 • zumea baino bigunagoa(k)

  Azalpena: biguna(k)

  Adibideak:

  —   zumea baño bigunagoa zan, ta begia ipintzen zuan tokian jartzen zuan aizkora.
  AGIRRE, D.
  Garoa, 1907-1912.

 

lokuzioan azalpenean bietan

    hitz hasiera
bere horretan

gaztelera frantsesa


Korrespondentzia guztiak ikusi: gazteleraz / frantsesez
kontzeptuen aurkibidea iradokizunak