Hasierako orrialdea
kontzeptuen aurkibidea aurkibidea iradokizunak iradokizunak bilaketara itzuli bilaketa
Bilaketaren emaitza

 

aurkituak: 62

 • agotz-ferratzaile

  Azalpena: jauntxo

  Adibideak:

  —   Espos-bazkarian, aski jan eta edan-eta, gizon bat emaiten duk, ongi zaldareztatua, kunkurturik burua murruari: hura astoa, bertzeak agotz ferratzaileak. Astoa ari duk putingoka, bainan ostiko bezenbat emaiten dik zirto... Zer ez dute jaunttoek jauntto izaitea gatik entzuten?
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • ahantziaren ahorat bota

  Azalpena: ahantzi

  Adibideak:

  —   Geroztik Europaren zorigaitza hau duk: profetak hiltzen ditik, ez gorputzak tirokatuz, bainan heien erakaspena ahantziaren ahorat botatuz.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • aho beteka

  Azalpena: ozenki

  Adibideak:

  —   Hemeretzigarren mendea mende zozo-zozoa, zioian aho beteka Leon Daudet idazle aho beroak.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

  Frantsesez: à pleine bouche

 • ahoa biribil

  Azalpena: ozenki, harro

  Adibideak:

  —   Kolonizamendua, arimako trenpu bat duk. Ari dena, ahoa biribil: —Xo, Parise mintzo zaikuk; Xo, mintzo hango telebixtari paregabeak! Hango aldizkari aipatuak!
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • ahoan bilorik gabe

  Azalpena: garbiki, ausart (esan, mintzatu...)

  Adibideak:

  —   Zueri duk ahoan bilorik gabe askatasunaren alde agertzea. Mirabeau eta Garat-ek duela berrehun urte erakutsi bidea hartuko duela hitzeman dik, ahoan bilorik gabe, François Mitterand president hautatuak, president berriak.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

  Kontzeptuak: AUSARDIA

 • ahobero

  Azalpena: hitzez desmasia egiten duena

  Adibideak:

  —   Hemeretzigarren mendera, mende zozo-zozoa, zioian aho beteka Leon Daudet idazle aho beroak.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • ahogaina zuko ukan

  Azalpena: edan ondoko mingostasuna ukan

  Adibideak:

  —   Omore txarrean nauk gaur. Laborari egin banintz aita bezala, adituko ziteian ene eskalapoinen pinpi-panpa auzoko barrokiraino. Zuko diat ahogaina. "Zurezko mutur" erdaraz derasaten gisan.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

  Frantsesez: avoir la gueule de bois

 • airez aire

  Azalpena: erraz

  Adibideak:

  —   Badakiat airez-aire eremanen ditukala jakintza xapelketak.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

  Kontzeptuak: ERRAZTASUNA

 • aitzin-gibel itzuli

  Azalpena: alderantziz jarri

  Adibideak:

  —   Aintzin-gibel behar die itzuli Jesus Jaunaren manamenduak: Artamenda ditzagun, oroz gainetik, orai arte madarikatu eta zikindu lizunkeria, nagusitasun nahia, berekoitasuna.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • akuilua eskuan eduki

  Azalpena: agintea eduki

  Adibideak:

  —   Aberatsek ilor egiten ahal, eta behardunak ez, dirua eskas ukaitea gatik, nun ditake bada berdintasuna? Galde hortarik ageri duk, nork daukan akulua eskuan.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

  Gazteleraz: tener la sartén por el mango

 • aldez bertze

  Azalpena: alderantziz

  Adibideak:

  —   Georges Duhamel frantses idazleak zioian: Urrunetako herrialdetan nabila, zer nizan ikasteko. Niagok ateraldi horrek ez lukenez behar askotan aldez bertze itzuli: Urruneko herrialdetan nabila, zer nizan ez ikasteko.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • antzara(k) ferratzera(t) (bidali, igorri...)

  Azalpena: solasa edo harremanak haserrez hautsi

  Adibideak:

  —   Onartzen dik apez euskaldunaren solasa judu adiskide eginak, igorriko baitzuen, berrogoinen bizkarra, zer duk gizon zaharskila hau!... antzara ferratzerat, ez balu ikusi ene kopeta biluziaren gibelean, bere aitatxiren aurpegia.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • astoputz

  Azalpena: harro

  Adibideak:

  —   Euskaldunak irri batez hertzen ditik gizon bere buruaz hantu pizizturi eginak. Harentzat dituk: asto putz.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • azken hatsa bota / eman

  Azalpena: hil

  Adibideak:

  —   Abelek azken hatsa eman gabe, hiltzen ahal baitu edo hiltzerat uzten ahal Kain, biak berdin dohakabe.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

  Kontzeptuak: HERIOTZA

  Gazteleraz: exhalar el último suspiro

  Frantsesez: tourner de l'oeil

 • baitezpadako

  Azalpena: garrantzitsu, beharrezko

  Adibideak:

  —   Aipatzen ahal euria ala iguzkia, hotza ala beroa, bainan zoin baitezpadakoa den Espainia Merkatu orokorrean sartzea, Euskal Herriarentzat, ez haizu. Hire denboran baitezpadako duk ere inglesa.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

  Kontzeptuak: GARRANTZIA

 • (ezertara) begiak landatu

  Azalpena: (ezeri) ohartu

  Adibideak:

  —   iragan gauzetarat bagiak landatuak, heldu diren gauzetarik begiak baztertuak
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • begiko zikina baino gehiago ez jasan

  Azalpena: gorrotatu

  Adibideak:

  —   Kasik gazte guziak nuklear indarraren kontra zirezte. Ez dirozue Leimoniz begiko zikina baino gehiago jasan.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • begirik ezin hertsi

  Azalpena: lo ezin egin

  Adibideak:

  —   Bertzelako duk zahartzearekin. Loa arrunt galdua, begirik ezin hets
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

  Gazteleraz: no pegar ojo

 • (ezeri) (inori) belarria eman

  Azalpena: adi egon

  Adibideak:

  —   Hainbertzeraino egoiten gaituk doi bat Madrileri, eta izigarriki Pariseri, beharria emana
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • bihotza idortu

  Azalpena: zekendu

  Adibideak:

  —   Bizi gaituk iragan mendearen buztanetik herrestan, gure denboraren hatsa eta urratsa ezin har. Munduko ezinbertzetarik gehienak heldu dituk gogoaren ximurtzetik, bihotzaren idortzetik: ez gazte egoitetik. Aiherkundeari eta ez anaitasunari orena galde egitetik.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • buru ez buztanik gabeko

  Azalpena: funtsik gabeko

  Adibideak:

  —   Nungo mutikoak egin bide duke holako galde buru ez buztanik gabekoa?
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • (neure, heure, bere...) buruaz bertze egin

  Azalpena: suizidatu

  Adibideak:

  —   Bergougnan Baigorriar, zainak nausituen sendatzale aipatuak zioian ez balute Euskaldunek goxatzeko, ba konfesioko aitormena, ba ostatuko doiño bat xurgatu-eta haro-barrunba, frangotan bere buruaz bertze egin lezaketela.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • (neure, heure, bere...) buruaz hantu

  Azalpena: harro

  Adibideak:

  —   Jaungoikoaren aintzinean apaldu nahi ez zuen gizon bere buruaz hantua izan dadin orain, naturalezaren aintzinean apaldua.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • buruz buru egin

  Azalpena: topatu

  Adibideak:

  —   Metzikon sartzean, harrizko murruak diok: Hemen bi jendetze haundiek buruz-buru egin zuten. Heien kausitzetik jalgi zen jendetze bat haundia.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • demendreneko

  Adibideak:

  —   Frantziak erakusterat emaiten dik nahi duela, demendreneko urrikirik gabe, urkatu euskara.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

  Gazteleraz: (el, la) más mínimo, -a

  Frantsesez: (le, la) moindre

 • denbora jan

  Azalpena: denbora pasa

  Adibideak:

  —   Oihuka dionak Euskal Herria nahi duela askatu, orroa egin ondoan baita denboraren jateko goxoki musean emaiten, hura jeus ez duk.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • (gure) denboraren hatsa eta urratsa hartu

  Azalpena: modernoa izan

  Adibideak:

  —   Bizi gaituk iragan mendearen buztanetik herrestan, gure denboraren hatsa eta urratsa ezin har.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • errekaren zolan izan

  Azalpena: hondatua egon

  Adibideak:

  —   A, guk Euskaldunek, egiten baginu euskararen salbatzeko zuek frantsesaren edo espainolaren salbatzeko egiten duzuen indarretik hamarretarik bat, ez gintazke giren errekaren zolan!
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • fera-futxo haizatu

  Azalpena: bidali, kanporatu

  Adibideak:

  —   Bordeleko Biltzarrak igorri zuen hamazazpigarren mendea hastean, Pierre de Lancre aholkatzailea, eta hunek zenbeit ehun gizon, emazte, haur, apez, erre-arazi, sorginkeria estakuru, Lurberritik itzuli arraintzalek haizatu baitzuten fera-futxo
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • gogoa ximurtu

  Azalpena: espiritua zahartu

  Adibideak:

  —   Bizi gaituk iragan mendearen buztanetik herrestan, gure denboraren hatsa eta urratsa ezin har. Munduko ezinbertzetarik gehienak heldu dituk gogoaren ximurtzetik, bihotzaren idortzetik: ez gazte egoitetik. Aiherkundeari eta ez anaitasunari orena galde egitetik.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • golko azpian

  Azalpena: isilean, azpiz

  Adibideak:

  —   Hik irria jauz-arazten duk zaflaka ostatu barnean, hihaurrek baituk lehenik kur-kur-kur irri egin golko azpian
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • (inor) harri mutur bat egin

  Azalpena: izutu

  Adibideak:

  —   Soldado erromanoak bazabiltzaian erredolaren gainean Meduze, Gorgona baten itxura: begitartea suge eta basurde hortzez inguratua, aski zitzaiokan behako bat etsaietarik egiteko harri mutur bat.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • hats handiko

  Azalpena: tematsu, gogor, nekagaitz

  Adibideak:

  —   Hire eta ene aita nola ez zituan ari arto ereiten edo arto jorran? Berdin hats haundiko langilea izan hadi lerro guzietan.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

  Frantsesez: de longue haleine

 • hitza irentsi

  Azalpena: agindutakoa ez bete

  Adibideak:

  —   Raymond Poincaré presidentak hitzemana zian: "Herriak ez ditu ahantziko harentzat bizia eman dutenak". Bainan hitza jan, eta tu izpi batekin, iretsi.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

  Kontzeptuak: AGINDUA

 • hitza jan

  Azalpena: agindutakoa ez bete

  Adibideak:

  —   Raymond Poincaré presidentak hitzemana zian: "Herriak ez ditu ahantziko harentzat bizia eman dutenak". Bainan hitza jan, eta tu izpi batekin, iretsi.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

  Kontzeptuak: AGINDUA

 • hogeita hamaika keinua egin

  Azalpena: begia kliskatu

  Adibideak:

  —   Badakik bihotzak aipaturik egina hizala gain hartako artzainekin mintza, heieri egin hogoi-eta-hameka keinua, eta hel gorago.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • hordagoka ari

  Azalpena: kontra ari

  Adibideak:

  —   Jakitatearekin hor-dagoka ari denak beti galduko dik.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • (ezeren) ildoari lotu

  Azalpena: (ezertan) saiatu

  Adibideak:

  —   Badituk hi baino trebeago direnak, hi baino lehenago baitira bertsu ildoari lotu.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • intatik jalgi

  Azalpena: egoera txar batetik irten

  Adibideak:

  —   Nehor ez duk elurra bezain xuri, ikatza bezain beltz, manikeizmoak derasan bezala. Huntan ere, irriño batekin Euskaldunek egin diuk oldar, intatik jalgitzeko.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • irriz usteldu

  Azalpena: barre handiak egin

  Adibideak:

  —   Antzerkitegian, irriz usteldurik zanpantzarrak derasak: Errak to, moldatu diat bandera berria, bandera xuria!
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

  Gazteleraz: mearse de risa

  Frantsesez: se tenir les côtes de rire

 • ixtaklok

  Azalpena: zangoak alboetara eserita

  Adibideak:

  —   Beihalakoek ziotenaz, gerrena aski zian sorginak haren gainean ixtaklok Akelarretarat heltzeko.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • izpirik (ere) ez

  Azalpena: batere ez

  Adibideak:

  —   Ez die lehen aldia Frantsesek federalismoa ez dutela izpirik ulertzen.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

  Gazteleraz: ni un ápice

 • jendetze kopeta

  Azalpena: herria (burgesen ahotan)

  Adibideak:

  —   1936-ean "jendetze kopeta" nagusitu zelarik Frantzian, hasi zituan oraiko keskak.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • kopeta xut

  Azalpena: harro

  Adibideak:

  —   Gure arbasoek zioteian orobat kopeta xut: Euskaldunak Jaungoikoaren aintzinean du bakarrik kentzen txapela.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • kosk egin

  Azalpena: topatu

  Adibideak:

  —   Atzo elgarrekin kosk egin diuk: hi Bordelerat ari, hango unibertzitate ikastegi nausirat, ni Baionan egonki, aspaldian erakasle lana utzia adinaren gatik.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • lanterna gorri

  Azalpena: azken

  Adibideak:

  —   Ez egon gibeletik, lanterna gorri. Jo aintzinerat eta jo aintzina, lanterna xuri!
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

  Gazteleraz: farolillo rojo

  Frantsesez: lenterne rouge

 • lanterna xuri

  Azalpena: aurren, lehen

  Adibideak:

  —   Ez egon gibeletik, lanterna gorri. Jo aintzinerat eta jo aintzina, lanterna xuri!
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • larruak ezin gehiago atxiki

  Azalpena: harrotu

  Adibideak:

  —   Ez gaituk bat bertzerik hain urrun, puttil. Ala, larruak ezin gehiago atxik, zozotzen ari haiz?
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • lau erregeak eskuan ukan

  Azalpena: agintea edo boterea ukan

  Adibideak:

  —   Gure hartan aise kazkartzen gaituk uste lau erregeak eskuan ditugula eta bertzeak gain-gainetik lau andere edo lau xango eta zendako ez, haundirat, lau batteko?
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • mutur egon

  Azalpena: haserre egon

  Adibideak:

  —   Salatu daitak amaren arabera, Xuriko hire xakur, bildotxa bezain amultsu eta punparia, mutur dagola Bordeleko unibertzitate urrunean haizalarik.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • noiztenka

  Azalpena: aldizka

  Adibideak:

  —   hartu zitean xedea elgarretaratzeko noiztenka
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

 • ogi metaren gaineko xoriak izan

  Azalpena: zorionean bizi

  Adibideak:

  —   Jalgi zite, mintza zite, Max Jacob zuk ikusi baitzuzu ifernua idekia eta haren surat zure anaiak nazizmo debruak orgataraka, miliunka botatuak. Zure parrean, ogi metaren gaineko xoriak gira.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • (inon) ordua hartu

  Azalpena: (inoren) pareko jarri

  Adibideak:

  —   Japoniak urkatzer dik Europa, kraskatzer Amerika, Europa eta Amerika ez baitira aski goizik ohartu tresna-trenatzearen dorrean behar dutela hartu beren ordua
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • (inoren) ore beretik izan

  Azalpena: berdina izan

  Adibideak:

  —   Bizi zuan Detchepare bertsularia Gutenberg-en izarbel baratzean. Haren orretik haiz... Eman hadi idatziak aldizkari batean, hala nola Herria-n, ager-arazten.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • orena aitzinatu

  Azalpena: atzerapenetik irten, eguneratu

  Adibideak:

  —   Japoniak urkatzer dik Europa, kraskatzer Amerika, Europa eta Amerika ez baitira aski goizik ohartu tresna-trenatzearen dorrean behar dutela hartu beren ordua; aintzinatu behar dutela beren ukaraiko orena.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • (ezeri) orena galdegin

  Azalpena: (ezeren) ildoan jarri

  Adibideak:

  —   Bizi gaituk iragan mendearen buztanetik herrestan, gure denboraren hatsa eta urratsa ezin har. Munduko ezinbertzetarik gehienak heldu dituk gogoaren ximurtzetik, bihotzaren idortzetik: ez gazte egoitetik. Aiherkundeari eta ez anaitasunari orena galde egitetik.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • (ezeri) papoa ideki

  Azalpena: aintzat hartu

  Adibideak:

  —   Beñat, nork dik bertsulariaren mintzoari papoa idekitzen? Lehen lehenik gazteak.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • pilik ez

  Azalpena: ezer ez

  Adibideak:

  —   Espainol pilik ez jakin, ahal tokian jan eta lo, hemengo mendietan barna sartu dituk Iparraldeko gure arbasoak.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • (neure, heure, bere...) putzak ez salatu

  Azalpena: norberaren akatsak ez aitortu

  Adibideak:

  —   Euskaldunek ez diuk gure artean gordainkeria hastio. Erranen deat beraz ez ditukala hire putzak salatzen.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • sudurra ukan

  Azalpena: (ezertarako) sena eduki

  Adibideak:

  —   Hiri behatu-eta jo eta jo plantan ari, jalgitzen die: Mutiko horrek badik kaskoa, erran nahi baita adimendua. Bainan ttapalahara doalarik hire pilota, iduri irriz ari, eskuin edo ezker, ezin hatxemana, erraiten die: Emak hor! Baduela sudur putiko horrek!
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

  Gazteleraz: tener olfato

 • (inoren aitzinean) txapela kendu

  Azalpena: errespetua erakutsi

  Adibideak:

  —   Gure arbasoek zioteian orobat kopeta xut: Euskaldunak Jaungoikoaren aintzinean du bakarrik kentzen txapela.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

 • (inon) zangorik ez gehiago sakatu

  Azalpena: ez sartu

  Adibideak:

  —   Omen deabrua sartu Euskadin, omen zazpi urte egon euskararen ikasten, omen euskaran galdu hain nekea euskara izaitea gatik; omen ba eta ez bakarrik ikasi, eta Adur ibaia iragan orduko ahantzia zer zen ez, zer zen ba; omen okaztaturik ez gehiago zangorik Euskal Herrian sakatu.
  SALABERRY, E.
  BeĎat adiskidea agur!, 1981.

  Gazteleraz: no poner pie en

 

lokuzioan azalpenean bietan

    hitz hasiera
bere horretan

gaztelera frantsesa


Korrespondentzia guztiak ikusi: gazteleraz / frantsesez
kontzeptuen aurkibidea iradokizunak