Hasierako orrialdea
kontzeptuen aurkibidea aurkibidea iradokizunak iradokizunak bilaketa bilaketa
Frantsesezko korrespondentziak

à bout de souffle

arnas bakarrean
arnas estuka

à califourchon

hankalatraba
izterkoloxkoan

à contre-coeur

gogoz bestera

à droit et à gauche

bazterrez bazter

à feu et à sang

hil eta herio
su eta salda

à l'amiable

onez onean
onez onera
onez onetara

à la barbe (de quelqu'un)

(neure, heure, bere...) musu garbietan

à l'envers

goikoz behera

à mi-chemin

erdibidean

à mi-voix

ahopean
ahopetik
hitz estaliz

à nouveau

berriren berri

à peine

den mendrena

à peu de chose près

gutiz gehienak

à peu pres

gitxi bat gora behera
guti goiti beheiti

à pile ou face

begitartez ala uzkuz
busti ala lehorka

à première vue

aditu batean

à qui mieux mieux

zein baino zein (...)-ago
zein gehiagoka
zeinek lehenka
zein lehenka

à sa charge

(neure, heure, bere...) eskuko

à tatons

itsumustuka

à tout bout de champ

beti eta beti
hirutatik bitan
hitzetik hitzera
hitzetik hortzean
hitzetik hortzera
txilean pitean
txitean potean

à tout hasard

badaezpada(n) (ere)
bai eta ez bada
balikunbalde
bazen ez bazen
zer den ez den
zeren horren

à tout jamais

betiko betean
betiko guztian
denboratik sekulara
egun eta betikoz
egun eta santa sekulako
orai eta betiereko
orain eta sekulako
para siempre sekula
sekula betiko
sekula eta beti
sekula guztiko
sekulan betiko

à toutes jambes

antxintxika
oinak arinik
orpoz ipurdi

à vue de nez

begi neurriz

à vue d'oeil

begi hutsez

aller aux congres sans crochet

gatzezko oin zolararekin latsara joan

aller de Carybde en Scylla

otsoari ihesi eta hartzak atzeman

aller sur le pré

(inorekin) ezpatara atera
ezpatak gurutzatu

après tout et à la fin

hutsean betean

arme blanche

arma zuri

assurer sa matérielle

bizia atera
bizibidea atera
bizimodua atera
burua atera
txanpona atera
gatzaren dina egin

assurer sa mat‚rielle

bizitzekoa atera

attacher le grelot

katuari joarea ezarri
katuari arrana lotu

au comptant

eskugainean

au grand galop

lau oinean

au moins

bedere
bederen
behindanik behin
behinepehinean
behinik behin
behinik behinean
behiniripinean
behintzat
berere
ezpererik

au temps que la reine Berthe filait

gauza guztiek hizketan zekiten denboran

auparavant

alde aurretik
alde aurrez
aldez aurrenean
aldez aurrez
aldez aurretik
aurretiaz

aussi rapid que l'éclair

tximista baino agudoago

avaler un boeuf

idia adar eta guzti irentsi

avaleur de pois

oilo jale
sabeldarraio
tripazain
tripazaku
tripontzi

avec entrain

gaitzeko karraskan

aveler un boeuf

idi bat adarrez aurre jan

avoir du vif-argent dans les veines

buruan gatz ukan

avoir la tête aux pieds

zentzuna hanketara bota

avoir le bras long

gider handiak ukan
ukalondo handia ukan

avoir le coeur sur les lévres

(inoren) hitzetan ezpainak baino bihotzak zati handiagoa ukan

avoir le vent en poupe

aterritako haizea eduki
haize alde joan
ixurkia alde ukan

avoir les leviers de commande

giderrak eskuetan eduki

avoir les mains propes

atzaparrak garbi ukan

avoir les poches bien pleines

(inoren) pezetak bost balio

avoir les yeux plus grands que le ventre

begia hestea baino luzeago ukan

avoir l'oeil sur (quelqu'un)

begietatik ez utzi

avoir son compte

(inorenak) egin

avoir un boeuf sur la largue

mingainean herdoila jarri

avoir un dent (contre quelqu'un)

(inorentzako) haginean izan

avoir un poil dans la main

sorotik behera ez amildu
(neure, heure, bere...) aitzurraren kirtena latza egon
(inoren) bostortzari herdoila ez joan
eskuko larrua guri ukan

avoir un sacr‚ culot

tupeta ukan

avoir une araignée dans le plafond

(inoren) burua armiarmaren mendean egon
buruan berez ernetako haizea erabili
burua har zoroak jan
buruan txoriak ukan

baisser pavillon (devant quelqu'un(e))

txapela erantzi

bayer aux corneilles

babian bizi
esku bateko behatzak banatzen egon
eulikeriatan egon
izarrei begira egon
kukusoak hiltzen ari

bien sûr

bai ba
bai baldinbere
bai horixe

boire à tire-larigot

zia-zia edan

boire comme un trou

ziak bezala edan

bouche béante

aho bete hezurrekin
aho(a) bete haginekin
aho bete hortzekin

bouche bée

aho(a) zabalik
ahoa bete haginekin
ahoa bete hezurrekin musututs
ahoa bete hortzekin
ahoan gurutze

boule de suif

mamijario

brider l'âne par la queue

asto hilari garagarra buztanetik eman

brider l'âne par la queue

azen petik zopak elki
mandoei bazka gibeletik ezarri

c'est la poˆle qui se moque du chaudron

hontza birigarroari buru-handi esatea

casser du sucre sur le dos (de quelqu'un)

(inoren, inori) azpiak jan
(inori) aztalak jan
(inori) besoak jan
(inori) zankatzanak jan
(inor) mingainez orraztu
(inor) orrazerik gabe orraztu

casser sa pipe

(inopren) feriak akabatu
(inoren) pertzak egin

cependant

badarik ere
hala badere
hala ere
hala eta ere
halarik(an)
halarik(an) ere

c'est la poêle qui se moque du chaudron

ahuntzak ardiari ile eskatzea
astoak mandoari belarri esatea
erroiak beleari burubeltz esatea
kamarrak umeari okerra esatea
hontzak biligarroari buruhandi esatea
zartaginak pertzari beltza esatea
zartaginak pertzari ipurbeltz esatea
topinak galdarari ipurbeltz esatea
topinak pertzari ipurbeltz esatea
zozoak beleari burubeltz esatea
zozoak beleari ipurbeltz esatea

chacun de son côté

nor bere alde

chanter pouilles (à quelqu'un)

(inori) bertsoak jarri

château de cartes

haizezko dorreak

chien de rue

kaleko kuku

clair et net

argi eta garbi

comme ci comme ça

hala hola

comme l'éclair

tximistaren pare

comme une âme en peine

arima erratua bezala
arima erratuen gisan

conte de bonnes femmes

artazurietako kontuak

corps et âme

buruaz aitzur

corriger le Magnificat

ahateari igeri irakastea
amuarrainei igerika erakustea
arrainari igerika erakustea

coup d'oeil

begi kolpe
begi ukaldi

coupeur de bourses

sakel hustutzaile
sos zikiratzaile

coûte que coûte

zor edo lor
zor nahi lor

couver des yeux

begiz jan

co–te que co–te

gostaia gosta

crever la panse

sakarraminak atera

cuver son vin

katua kendu
azeria larrutu
astelehena pasa

d'aucune manière

inondik eta inora (ez)
inondik inora (ez)

(faire) d'une pierre deux coups

harri batez bizpalau xori

d'une seule voix

boz batez

dans (mon, ton, son...) for intérieur

(neure, heure, bere...) baitan
(neure, heure, bere...) barrenean
(neure, heure, bere...) barrurako

dans le meilleur des cas

onik onenean

dans le même temps

bide batez
bide berdinez
bidenabar

dans les formes

kontuz eta moduz

dans son for interieur

(neure, heure, bere...) artean
(neure, heure, bere...) kabutan
(neure, heure, bere...) kolkorako

de bon matin

goizean goiz

de bouche à oreille

ahotik belarritara

de but en blanc

ez agur eta ez adio
ez bat eta ez beste
ez bat eta ez bi
ez non eta ez han
ez bat ez bia

de ci, de là

handik honaka eta hemendik harunzka
handikorik hortikora

de fil en aiguille

orratzetik hari

de gré ou de force

nahi ala ez
nahi ala ez nahi
nahi eta (nahi) ez
nahi eta nahi ezik
nahi eta nahi gabe

de longue haleine

hats handiko

de mauvais vin

edan txarreko

de partout

han hemendikako

de pied en cap

burutik behatze(ta)ra
gain behera

de plus en plus

beti eta gehiago
gero eta gero
gerotik gerora (...)-ago
gero baino gero (...)-ago

de quelque manière

inondik edo inola

de sang froid

odol hotzean
odol hotzik

de son cru

(neure, heure, bere...) arioz
(neure, heure, bere...) baitarik
(neure, heure, here...) buruz
(neure, heure, bere...) kasa
(neure, heure, bere...) kaskotik

de son propre chef

(neure, heure, bere...) ahoz
(neure, heure, bere...) burutik

de temps à autre

aldian behin
behingotik behingora
denboratik denborara
lantzean behin
maiz edo behin
noiz behinka
noizean behin
noizean behinka
noizean eta behin
noizean noiz
noiz(e)tik behin
noizetik noiz
noizetik noizera
noizik bakoitza
noizik bakoitzean
noizik behin
noizik behinako batzuetan
noizik behinbetan
noizik behinean
noizik behinetan
noizik behingo
noizik eta behin
noizik noizean
noizik noizera
noiztenka

de temps … autre

noizean behin
noizean behin

de tout coeur

bihotz guztiaz
gogoz eta bihotzez

de toute façon

horratik ere
inola(z) ere
nolanahi ere

decrocher la lune avec les dents

harrian hiltzea sartu

dès que possible

lehen bada
lehen baino lehen
lehenbailehen

dessiller les yeux (à ou de quelqu'un)

begitik zikina atera

deux fois plus (...) que

bi tantoz (...)-ago

d'homme à homme

gizonez gizon

donner des bâtons pour se faire battre

(neure, heure, bere...) burua erretzeko egur bila ibili

donner la baie

ederra sartu
zipotza sartu

donner le change

aurrekalde ona egin
iruzur egin
zehe bat sudur egin
azak eman
(inork) hamaika eta erdiak eman
petardo(a) eman
beltza sakatu
banderila sartu
epela(k) sartu
lakatza sartu

donner sa parole

hitz(a) eman
(inori) hitz ukan

dorer la pilule

(inori) kaliza urreztatu

dormir a poings fermés

oso eta santu lo egin
zabal eta zabar lo egin
zurra zurra lo egin

dormir sur ses deux oreilles

bi beharriez burukitari lo egin

du jour au landemain

egunetik biharrera
gaurtik biharrera
goizetik gauera
egunetik biharrerat

du jour au landemain

egunetik biharrerat

(n'être pas) du pipi de chat

(ezer) ahuntzaren mina ez izan
(ezer) atearen azpiko orria ez izan
(ezer) (inor) pikaren azken umea ez izan
(ezer) haltzaren azken erroa ez izan
(ezer) ez izan intxaur saltsa

du temps du roi Guillemot

mairuen denborako

d'un bout à l'autre

bururen buru
burutik buru
burutik burura

d'un saut

txakada batean
zaplada batean

d'une seule voix

aho betez
hitz batez

echar las culpas al tiempo

huitsak aro txarraren gain ezarri

en avoir marre

gogait egin

en avoir plein le dos

gogait gaizto egin
gogait garbi egin

en dernier ressort

besterik ezinean
ezinbestean
ezinbestez
azken beltzean

en forme

trenpu onean
forman izan

en larmes

negar batean

en mettre la main au feu

burdin gorria eskuetan hartu

en nage

izerdi basatan
izerdi batean
izerdi bitsetan
izerdi patsetan
izerdi zurrutan

en plein

bete betean
erdiz erdi
osoz oso

en quelque sorte

gisa batera

en un clin d'oeil

begi gora-behera batean
begi(en) itxi-ireki batean

en un tournemain

aitaren egin orduko
irri arra batean
jesus amen esan orduko
jesus batean
jesusean

en venir aux coups

ukalditara pasa

en voir des vertes et des pas mûres

(inorentzat) gorriak egon
dinamita ikusi
eguraldi gorriak ikusi
(neureak, heureak, bereak...) eta bi ikusi
gauzak ikusi
gorriak ikusi
istilu beltzak ikusi
istilu gorria(k) ikusi
senper gaiztoa ikusi
senperrak ikusi
txuri beltzak ikusi
zazpi deabru ikusi
zinak eta minak ikusi
gogorrak pasa
gorriak pasa
bost sufritu

enfiler des perles

ahuntzari burua ikuztea

entre temps

anartean
anarteraino
arte hartan
arterainoan
bienbitartean
bitartean
bizkitartean
entrebitartean

envoyer au bain

kaka-barrikan sartzera (bidali)
komunetik bazkatzera (bidali)

envoyer au diable

deabruaren eskura (bidali)
deabruetara (bidali)

envoyer balader

akerrak jeztera (bidali)
antzarak ferratzera (bidali)
artaburuak jorratzera (bidali)
artaburuak urkultzera (bidali)
azeri okerrak uztartzera (bidali)
haize freskoari gabon esatera (bidali)
mairu herrian gora (bidali)
paseura (bidali)
pikotara (bidali)
porru landatzera (bidali)
salamancan barrena (bidali)
pikuetara (bidali)
antzara ferratzerat igorri

envoyer faire foutre

fera futro igorri / bidali...

espèces sonnantes et trébuchantes

eskuko diru

être à la page

ordua mundu bizi

être au bout du rouleau

arima hortzetan eduki
arnas estua eduki

être au four et au moulin

txapel batez bi buru estali
ipurdi batez bi zulo tapatu

être bas de plafond

(inoren) buruan ilea besterik ez jaio

être couché sur des roses

antzaren lumatzan bizi
aukera betean bizi
azal apainetan bizi
baltsan bizi
erregalotan bizi
esne-mamitan bizi
esnetan bizi
gil-gil bizi
txitxi patxetan bizi
uraren gaineko aparretan bizi
uraren gaineko bitsean eta haren gaineko sitsean bizi
esnetan ibili

être en perte de vitesse

onenak eman
malda behera ibili
gain behera(n) joan
handienaz aurrera joan

être né coiffé

hortzekin sortu

être paf

total egin

être plein comme une barrique

bete egin
hordi eta gaizto egin

être pompette

katu erdian egon

être radin

kea bildu

être sur des charbons ardents

atorran ezin kabitu

être sur les talons (de quelqu'un)

(inoren) pausoak neurtu

être un peu parti

ardozko lixiba egin

face à face

aurkez aurke
aurrez aurre
begiz begi
bekoz beko
buruz buru
buruz buruan

faire attention

burua ekarri

faire banqueroute

banakarrot egin
malkarrot egin
molokot egin
porrot egin
txulut egin
kiebra jo
malkarrotera joan

faire bonne chère

albiriste egin
aurpegi ona egin
begitarte ona egin
bonaxera egin

faire bouillir la marmite

etxeari habe berriak erantsi

faire cornard (cornette)

(inori) adar bildu

faire dans sa culotte

kaka galtzetan egin
galtzaren ipurdian larri egon

faire de la léche

mingaina leun erabili
(inoren) mahaian tafaila hedatu

faire des châteaux en Espagne

(neure, heure, bere...) baitan mila dorre eta gaztelu egin

faire des montagnes (de quelque chose)

denetik ez dena egin
eulitik arranoa egin
(ezertatik) mendi bat egin
sagutik otsoa egin
arrautza batentzat hiru esan
hatza bada eskua esan
hatza izan eta besoa esan

faire dresser les cheveux sur la tête

buruko ileak laztu
ileak zutitu

faire du bruit

(ezerk) haro handiskoa egin

faire du chambard

saltsan ari

faire du tralala

zalapartak erabili

faire d'une pierre deux coups

harri batez bi kolpe egin

faire face

buru egin
gogor egin
aurpegi(a) eman
(inori, ezeri) hortzak erakutsi
kontrakarrean jarri
(ezeri) betondo baltza ipini
(ezeri) buru egin
(ezeri) betondo baltza ipini

faire fi (de...)

muzin egin
muzinka egin

faire gras

gizen egin

faire grise mine

(inori, ezeri) sudurra zimurtu

faire la barbe

(inori) bostak eman
adarra jo
harpa jo
flauta jo
kaila jo
teniola jo
tronpa jo
ziria(k) sartu
ziria sakatu

faire la cour

gorte egin

faire la grasse matinée

alferraren meza huts egin

faire la leçon (à quelqu'un)

(inori) lezione egin

faire la peau (à quelqu'un)

gibelak eguzkitara atera

faire la roue

burua edo hanka argitara azaldu

faire la sourde oreille

aditu eta sor egin
buruz belarri egin
entzungor egin
gogorrarena egin
gor egin
gorrarena egin

faire le beau

kukurra goian erabili

faire le mort

eskerkan ibili

faire le rodomont

erronkak bota

faire l'oeil de carpe

(inori, ezeri) begi argia egin
begi zuriak egin

faire l'omelette sans casser les oeufs

arrautzak hautsi gabe tortilla egin

faire mouche

txuria ukitu

faire naufrage au port

bazterrera ailegatu eta ito
itsaso guztiak igaro eta bazterrean ito

faire parler de soi

esanbideak eman
hizpidea jarri
hizpidean jarri

faire passer douze por quinze

zahiaz irina egin

faire passer (à quelqu'un) le goût du pain

(inori) negurako hotzak kendu

faire peau neuve

larru berria jantzi

faire ripaille

tripotxak bete
hezeak eta iharrak jan
larrua lasaitu
geza eta gaziak tragatu

faire ses choux gras sur le dos (de quelqu'un)

besteren larruaz hedeak egin

faire son reste

errestoa utzi

faire tache d'huile

fama atera
hotsa(k) atera
hotsa barreatu

faire tomber dans la dèche

errekara eraman
errekan ezarri

faire tourner les sangs

odolak itzuli bat egin

faire travailler comme un nègre

(inor) harri eta makila erabili

faire voir treinte-six chandelles

(inori) txoruiak esnatu

faire voyage de sel

asterrantzik ez atera

fermer sa boite

(neure, heure, bere...) atea hertsirik eduki
ezpainak lotu

feu d'artifice

etxefuego

feu de paille

agotz galda
lastozko sua
ur errea
lastozko sua

feu follet

argi-txakurrak
su zakur

ficher le camp

ortxopoloetako hotzik ez eraman
ihesa hartu
galtzak galduan joan
lekua zabaldu

fier comme un paon

antza putza baino harroagoa(k)
hegohaizea baino harroagoa(k)
hontza putza baino harroagoa(k)
pabo erreala baino harroago

fils de chienne

ardi seme

finir mal

fin gaixto egin

flanquer une pilée

kristorenak eman
zanbroak sortzeraino zigortu

flatter les oreilles

belarriak eztitu

fondre en larmes

negarrez zainak eten
bi begietan behera negar egin
maramara negar egin
masaila lehertu beharrez negar egin
upela bete negar egin

fou à lier

zoro garbi

franche caillette

ahozabal
antzara karrankari
berbajario
berbalapiko
berrijario
goldemutur
hitzjario
mingain luze
mihi laster
xardoki merke
ahazabal

froncer les sourcils

bekainak beztu
kopeta beztu
bekozko iluna eduki
beltzuri egin
(inori, ezeri) beltzuriz egon
bekaina ilundu
bekokia ilundu
kopeta ilundu
begia ilun ipini
bekoki iluna ipini
bekozko beltza ipini
bekozko jarri
bekozkodun jarri
kopeta jarri
kopeta beltza jarri
kopeta ilun egon / jarri
kopeta itzala jarri
muturra jarri
begitarte iluna paratu
begitartea zapuztu

fummer comme un Suisse

azorria ere erre

gagner sa croûte

eskuei eragin

garder une poire pour la soif

atzera mardo egin

gaspiller sa salive

mingaina astindu
mingaina dantzatu

gens du même acabit

irin bateko opilak
ora bateko opilak

gentilhomme

aitoren seme

gober le morceau

tontontzira erori
amuari lotu

gratter la terre (avec ses ongles)

arrenean bizi

gros poisson

ur handiko arraina(k)

ici-bas

belarraren gainean
eguzkiaren azpian
hodei honen azpian

inventer la poudre

kea asmatu

jamais de la vie

menderen mendetan (ez)
santa sekula (ez)
santa sekulan (ez)
sekula bizian (ez)
sekula guzian (ez)
sekulan santan (ez)

jeter de la poudre aux yeux

begietara errautsa bota
begietara errauts eman

jeter de l'huile sur le feu

ihesi doan zakurrari buztanean su eman

jeter des perles aux pourceaux

astoari konfiturak ematea

jeter la pierre et cacher le bras

harria tira eta eskua gorde
sasitik harri(a) tira

jeter pile ou face

busti ala lehor bota
leon-kastillo bota

jeter un sort

begiz egin
begizkoa egin
begizkoak ipini

jour et nuit

gau eta egun
goiz arrats

jour maigre

mehe eguna

l'âne du moulin

alferren astoa

la mort dans l'âme

bihotz eroriarekin
bihotz hilarekin

la queue entre les jambes

buztana hankapean

la semaine de quatre jeudis

haizerik ez den urtean
oilo zuriak arrautza beltza egin orduko

la tête haute

kopeta gora
kopeta gorarik

lâcher la bride

(inori) brida laga

lâcher un renard

moxalak egin
salbotakoa egin

laisser bouche béante

musututs utzi

lancer des piques

pikoak igorri

l'apprendre par son petit doigt

intxixu batek esan

larmes de crocodile

krokodilaren kantua

(avoir) le coeur gros

bihotza handirik

le mot de Cambronne

cambronnek aipatu tokia

lécher le cul (de quelqu'un)

(inori) gibelaldean pot egin

lenterne rouge

lanterna gorri

les bras ouverts

esku zabal

les mains vides

esku hutsean

les quatre fers dans l'air

erroz gora
lau hatzez gora
oinez gora
pekoz gain

les quatre fers dans l'air

hankaz gora
ipurdiz gora

les quatre fers en l'air

lau hatzez gora

lever la liévre

erabia eraiki
ihizia eraiki

lever le coude

ipurdia jaso
kopa okertu

loger le diable dans sa bourse

boltsa zorri zuriz betea ukan
boltsa zuri ukan
sakelan deabrua ukan

loins'en faut

hurretan ere (ez)

long comme un jour sans pain

garizuma baino luzeagoa(k)
garizuma hainbat luze
matxinakalaña baino luzeagoa(k)

l'un dans l'autre

bana beste
banaz beste
batez beste

lune de miel

ezti gozozko ilargia
eztilargia
ilargi eztizkoa

mai 68

1968ko iraultzatxoa

mal dégrossi

bazterrolak kendu gabeko

malgré tout

guztiagatik ere
hala eta guztiz ere
halaz guzti arren ere
halaz guzti(a)z
halaz guztiz ere
hau eta guzti ere

manger comme un ogre

pipa bezala bete
porreak bezala jan

manger de la vache enragée

galtzaren zulotik belauna ageri
bazkaria baxera gabe egin
belarra jan

mangeur de curés

apaizjale

manquer d'une vis

burutik egon
burutik elbarria egon
burutik zabar egon
adar bat falta
buruan artale falta eduki
ttantto bat falta
burutik ukan
kaskoa beteena ez ukan
sala bat hutsa ukan

marcher sur des oeufs

pausoa kuidadoz ipini

march‚ aux puces

kukuso merkatua

marie-garcons

marimutil

m'as-tu-vu

artobero
buruharro
ez uste bai uste
goiharro
handi nahiko
haize putz
handiputz
handi uste
harroputz
putzantu
putzarro
putzontzi

menacer le ciel

keak ukan

mener grand carrosse

harakinarekin gosaldu, apaizarekin bazkaldu eta mandatariarekin afaldu

mener la danse

aurreskua eraman

mener le deuil

ondra tira

mener (quelqu'un) par le bout du nez

sudurretik erabili
sudurretik ibili

metre flamberge au vent

ezpata maginatik atera

mettre à l'ombre

itzala eman

mettre dans le pétrin

petri erakutsi

mettre (quelqu'un) dans sa poche

(inor) poltxikoan sartu
(inor) zakuan sartu

mettre de côté

irabaziak aurreratu

mettre du noir sur du blanc

luma(k) busti
zurian beltza jarri

mettre en taule

burdinetan ezarri
katetan ezarri

mettre la charrue devant les boeufs

orga idien aitzinean ezarri

mettre la main au collet

atzaparra egotzi
eskuak egotzi
eskuak erantsi
atzaparra ezarri
eskua(k) ezarri
eskuak iratxeki

mettre les pieds dans le plat

hanka sartze bat egin
hanka hondoraino sartu
ukalondoa sartu

mettre les points sur les i

burua bi belarrien artean ezarri

mettre un point final

azkena eman
buru eman
burutara eman

(le, la) moindre

demendreneko

(le, la) moindre (...)

behatz batenik ere (ez)
demendren
den mendren
dremenden
dremendenik

monter comme une soupe au lait

barrenak irakin
odola(k) irakin
gatza sutan bezala irakiten jarri

monter sur ses grands chevaux

su biziak hartu
su gaiztoak hartu
suak hartu
urak eta suak hartu
su bizian jarri

montrer les dents

hortzak erakutsi

(faire) mordre la poussiére

satorren tartera bidali

moulin à paroles

berrilapiko
elezaku
hitzontzi
hitzuntzki
hizkilipai
lapiko txiki

n'avoir pas la langue à la poche

mihian haririk ez ukan
mihian herdoilik ez ukan
mingainean haririk ez ukan
mingainpean haririk ez ukan

n'avoir pas de froid aux yeux

erromako aita santuagana joatera ere atrebitu
(inoren) kopetak atzera ez egin
muturra aurrean erabili

n'avoir pas les mains gourdes

eskuetan larrua latza ukan

n'avoir pas un sou

zuriko erre bat ere ez eduki
arditik ere ez ukan
dirurik ez zuririk ez beltzik ez ukan
ez urrerik ez zilarrik ez eta arditik ez ukan
piru bat ere ez ukan

ne pas mâcher se s mots

kopeta garbiarekin hitz egin

ne pas quitter (quelqu'un) d'une semelle

zazpi herrietako kanpaiak jota ere ez utzi

ne pas savoir quelle mouche (le) pique

(inor) zer eguraldik jo duen ez jakin

ne pas se fouler la rate

(neure, heure, bere...) putzak ez ohildu

ne pas valoir un pet de lapin

atso batek baino gehiago ez balio
bataiatzeko festa ez balio
kuarta bat labore ez balio
lapiko tapatzat ez balio
lauziriko bat ez balio
lau zorri ez balio
sutarako ere ez balio
tipula zahar bat ez balio
zuri bat ez balio

ne pas voir une poutre dans son propre oeil

(neure, heure, bere...) begiko habea ez ikusi
(neure, heure, bere...) begiko haga ez ikusi
(neure, heure, bere...) buruko zorria ez ikusi
(neure, heure, bere...) makarrik ez ez ikusi

ne pas y aller de main morte

tipitik ez ari

n'être pas (quelque chose) de sa fabrique

litxu (hau, hori, hura...) (inoren) baratzakoa ez izan

ni chair ni poisson

ez ardi ta ez axuri
ez bere ez besteren
ez hauts ez herrauts
ez pika ez bele
ez ur ez ardo
ez ur ez gatz

ni même

buztanik (ere)

noir comme (du) jais

arranoa baino beltzagoa(k)

oeil par oeil dent pour dent

begia begiagatik, hortza hortzagatik

oprendre racine

erroak bota

ouvrir les yeux

begia argitu
begiak argiari ireki
begiak luzatu

pannier percé

esku ase

par en dessous

mahaipetik

parfois

behin edo behin
behin edo berriz
behin edo beste
behin edo bestean
behin edo birritan
behin edo bitan
inoiz behin
inoiz edo behin
inoiz edo berriz
inoiz edo beste
inoizka alditan
noiz edo behin

parler de corde dans la maison d'un pendu

urkatuaren etxean soka aipatu

parler petit négre

frantses jardunean ari

pas du tout

ez baldinbere
ezelanbere ez
inolaz ere (ez)
inondik ere (ez)

pas grand chose

deus askorik (ez)

pas même un(e)

grano bat ere (ez)
granorik (ez)

paser à tabac

iurre-iurre egin

passer à la caisse

ziskua askatu
behatza busti

passer à tabac

hautsak atera
kea atera
astiala berotu
(inori) belarriak berotu
(inori) belarriaren ertzak berotu
(inori) bizkarra berotu
(inori) hezurra berotu
jipoia berotu
(inori) kaskarra berotu
(inori) lepoa berotu
(inori) muturra berotu
(inor) bero bero egin
epeldu
larrua konpondu
azala zurratu
narrua bero bero egin

passer au fil de l'épée

ezpataren ahotik iragan
ezpatan pasa
ezpataren puntatik pasa)
ezpataz pasa

passer la main dans le dos (à quelqu'un)

(inori) bizkarra koipetu
ilea leundu

passer le titre

titulua pasatu

passer par les armes

armaz josi

passer son temps à enfiler des perles

denbora kitarra jotzen eta dendeletean pasa
denbora ontzen oihuari begira pasa

passer sur le ventre (de quelqu'un)

(inoren) bizkarrean zango eman

passer un savon (à quelqu'un)

demanda egin

pauvre diable

eskekoaren hurrengo

payer dans la méme momraie

moneda berean pagatu

perdre la boule

burutik arindu
burura egin
burutik egin
hego haizeak eragin
burua galdu
burutik galdu
burua ilundu
burutik jauzi
burutik jo
odolak burura jo
burua zentzutik joan
burutik joan
funtsak joan
kontutik joan
tormenta burutik lotu
burua nahasi
burutik nahasi
kaskoa nahasi

perdre ses esprits

burutik aldaratu
burua arindu
burua arrailatu
barnea estali
ezagutza galdu
kordea galdu

peu après

geroko batean

peu de chose

(ezer, deus) guti

peu ou prou

gut(x)i aski
gutxi edo gehiago

peut être

beharbada

pince-maille

diru errementari
esku eutsi
esku gizen
esku labur
esku laburreko
esku urriko
gogolabur
poltsa murri
poltsazimur

pipi de chat

euli kaka
azaren azpiko orriak

pleurer comme une fontaine

aztunpa bezala negar egin

pleuvoir des hallebardes

(euria) etxabotaka ari
(euria) adarka ari
(euria) goian behean ari
(euria) ibaika ari
(euria) zeruak bota ahalean ari
letro ari

pleuvoir … verse

euria jauts ahala egin

plus vieux que Mathusalen

Moisesen denborako
Juif Erranten adina ukan

pot-au-feu

matxisukalde

poule mouillée

oilo busti

poule mouill‚e

oilo-busti

pour (mon, ton, son...) bien

onbidez
ondo beharrez
(neure, heure, bere...) onetan

pour rien

hutsaren truke ondo
musu truke

pousser les hauts cris

auhena altxatu

prêcher por son saint

(neure, heure, bere...) astoari arre (esan)

prêcher pour son saint

(neure, heure, bere...) saindua alabatu
ura (neure, heure, bere...) igarara ekarri
(neure, heure, bere...) labeari su eman
(neure, heure, bere...) opilari ikatza eman
(neure, heure, bere...) hariari eutsi
(neure, heure, bere...) opliari ikatza hurbildu
(neure, heure, here...) labea iziotu
(neure, heure, bere...) eiherara ura nahi

prêcher pur son saint

(neure, heure, bere...) eltzeari su eman

prendre au serieux

barna hartu

prendre la part du lion

eper erreak ukan

prendre la poudre d'escampette

ehun deabruen jauziak ihes egin

prendre l'avantage

aurrea hartu

prendre le mauvais pli

plegu txarrak hartuak izan

prendre les jambes à son cou

zangoak erabili

prendre pour argent comptant les paroles (de quelqu'un)

(inoren) hitza dirutzat hartu

prendre racine

zain hezurrak egin
zuztarrak egin
erroak hartu
lurra hartu
zain hartu

prendre ses jambes à son cou

hanka altxatu
orpoak erakutsi
hanka(k) jaso
perra(k) jaso
polaina(k) jaso

prendre ses jambes ci son cou

hanka egin
hanka jokoa egin

prendre une cuite

bilboko barrenkaletik makalaua ekarri
katua eraman
mahatsa hartu
atuna harrapatu
amuarraina harrapatu
eperra harrapatu
mokoilua harrapatu
otso beltza harrapatu
perretxikoa harrapatu
txorizoa harrapatu
zepelina harrapatu
atxurra ukan

prêter l'oreille

(ezeri) belarria eman

prêter l'oreille (à...)

belarria makurtu

proportionnellement, comparativement

araukan

publier sur les toits

plaza betean esan

puisque

zergatik ezen

purée septembrale

nafarroako bikarioa

quand les poules auront des dents

asto arrak ume egin orduko

quatre pelés

lau oilo

quoiqu'il en soit

eskina guztietatik

raconter des histoires

ele(ak) bildu

ramer à contre courrent

ur lasterraren kontra igeri egin
haize kontra joan

réduire en miettes

(inorekin) arrautzarik gabeko tortilla egin
berrehun zati egin
hauts egin

relever un défi

(inork) botatakoa altxatu

rendre la monnaie de sa pièce

datorren bestean erantzun
ekarri monedaz erantzun

rendre les armes

erauki esan

reprendre ses esprits

kontura etorri

rester les bras croisés

eskuak gurutze egon

rester sur le carreau

zerraldo erori

restos du coeur

bihotz ostatua

retourner à ses moutons

(neure, heure, bere...) puntura etorri

revenir bredouille

atzeko horma jo

revenir sur sa parole

(neure, heure, bere...) hitzean huts egin
hitza hautsi
hitza jan
hitza urratu

river son clou (à quelqu'un)

lo utzi
moztuta utzi

rogner les ailes

hegoak moztu

rouler sa bosse

mundu korri joan

s'en lécher les babines

ezpainak koipetu
behatzak txupatu

s'être levé du pied gauche

ezkerretik jaiki

sac-à-vin

zintzur luze

sacrebleu

alajaina!
alainka!
alaintso!
alajainena!
alajainetan!
alajainkia!
alajainkoa!
alajin!
alajinkoa!
alajinkotzia!
alajinua!
alajixpua!
alasarde!
alasarde!
alaxintxo!
alazankoa!
lajaineta
sakerre mon diu

sage comme une image

hegorik gabeko zozoa baino zuhurragoa(k)

saisir l'occasion par les cheveux

gertu onari iletik lotu

sans détours

itzal eta itzuli gabe

sans faux col

ezpain berdin

sans queue ni tête

buru-buztan gabeko
ez hanka eta ez buru

sans queue ni tˆte

buru-buztanik gabeko

s'arracher les cheveux

biboteak atera

savoir de A à Z

orratzetik hariraino jakin
sustraitik jakin

savoir de bonne source

bide onetik jakin
tinta onetik jakin

se chauffer du même bois

kaka zulo beretik egin

se créper le chignon

hautsak batu

se creuser la tête

burua askatu
burua berotu
muinak urtu
burua urratu

se croire le premier moutardier du Pape

(inoren) farola beti piztuta egon

se jeter dans la gueule du loup

otsoaren ahora joan

se mettre dans toutes ses ‚tats

zainak altxatu

se mettre dans touts ses états

zainak airatu

se mettre en quatre (pour quelqu'un)

(inorengatik) hankak erabili

se mettre le doigt dans l'oeil

hatza hagin artean sartu

se monter la tête

burua handi egin
(neure, heure, bere...) buruaz hartua egon
gainez eman
(neure, heure, bere...) buruari zu esan
gainak hartu
goiak hartu
putzak hartu

se noyer dans un verre d'eau

putzu txikian ito
arra beteko uretan ito

se noyer dans un verre d'eau

zazpi etxetako herrian galdu
hego haizerik gabe zoratu

se piquer le nez

burua argitu
begi gorritu
sudurra gorritu

se rincer la dalle

lepoa busti
muturra busti

se tenir les côtes de rire

barrez esteak bota

se tenir les c“tes de rire

irriz usteldu

secouer les puces (à quelqu'un)

(inori) arkakusoak akabatu
(inori) euliak kendu
hautsak kendu

secuoer les puces (à quelqu'un)

(inori) arkakusuak hil

s'en lécher les babines

musuak eztitu
bizarrak koipetu
ezpainak koipeztatu
hatzak miazkatu

s'en mordre les lèvres

ezpainak jan

sens dessus dessous

azpikoz gain
azpikoz gainera
azpikoz gora
azpiz gora

sentir le fagot

(ezerk) usain onik ez eman
susmo txarra hartu

serrer la bride

(ezeri) brida eduki
(ezeri) hesia ipini

serrer la vis

begirik ez apartatu
begi atxiki
begia bota
begi(a) eman
begi ezarri
begiz jo

si possible

ahalbait

solennellement

handienean

sortir de ses gonds

(neuretik, heuretik, beretik...) atera
(neure, heure, bere...) gogotik atera
(neure, heure, bere...) onetatik atera
krozkan erauzi
(neure, heure, bere...) onetik ilki
(neuretik, heuretik, beretik...) irten
senetik irten / atera

sortir les pieds en auant

hankaz aurrera eraman

sortir les pieds en avant

hankaz aurrera joan

souffler sa chandelle

(neure, heure, bere...) egunak bete

sous le manteau

esku azpiz
eskupetik
kapapetik

sous peine de mort

biziaren penan

sur le compte de

(inoren) bizkar

sur les talons

orpoz orpo

sur son compte

(inoren) gain

surtout

badere
baitipat
batezaz ere
batez ere
batipat
beregainki
endemas
guztiz ere

tailler une bavette

hitz erditxo bana egin
elezuritu

taper à l'oeil

begietan eman

tel quel(le)

(neure, heure, bere...) hartan
(neure, heure, bere...) honetan

tendre l'oreille

belarriak tente jarri
belarriak luzatu
belarriak zabaldu

tenir dans sa manche

(neure, heure, bere...) esku eduki
(neure, heure, bere...) eskuan eduki
(neure, heure, bere...) eskuko eduki

tenir la queue de la poêle

hogeitamaika eskutik eduki
zartagia eskuan eduki
zartagina eskutik ukan

tenir sa parole

(neure, heure, bere...) hitza eduki
esandako hitzetan egon
(neure, heure, bere...) hitzaren jabe egon
hitzean egon
hitzari eutsi
hitz batekoa(k) izan
(neure, heure, bere...) hitzaren jabe izan
hitzen jabe izan
hitzari jarraiki

tête basse

buruz behera

tête dure

burugogor
kaskagor

tête frêlée

buruarin
buru aurki
buru-huts
haize belatz
kaskarin
kasko arin
koxko arin
koxko arineko
orbel herriko
txepetxburu
txoriburu

tirelire

itsulapiko

tirer à pile ou face

batoi ala bakoiti egin
hauspekoak egin
txotxalamotx egin
zotz egin
zotzetara egin

tirer d'un sac deux moutures

bide batez bi mandatu egin

tirer les marrons du feu

babak eltzetik atera
gaztainak eltzetik aterra

tirer sa poudre aux moineaux

polbora debalde erre

tomber dans la déche

erreka zolaraino jautsi

tomber sous le sens

ispilurik ez behar

toucher au coeur

bihotzaren zolaraino ukitu

toucher au vif

giharran ukitu

tour à tour

behin banan
behindanik behin

tourner autour du pot

erroak utzirik adarrei lotu

tourner de l'oeil

azken hatsa eman
azken hatsa eman

tourner de l'oeil

hatsa atera
azken hatsa bota
azken hatsa eman
azkeneko arnasak eman
azkeneko hatsa eman
hanka hoztu
arnasa utzi

tourner la médaille

medaila beste aldera itzuli

tout à l'heure

oraindik orain

tout à trac

ahotik eskura
ahotik sudurrera
bat-batean
bat batera
bat batez
bet betan
betan
hitzetik hortzera
pupustean
tipustean

toutes voiles dehors

belak betean

travailler pour le roi de Prusse

(inor) lana eta besteak jana egin
txestua besteri eraman

trempé jusqu'aux os

mela-mela eginda

trempé jusqu'aux os

amuarrain eginda
blai bustita
blai eginik

trouver chaussure … son pied

(neure, heure, bere...) izariko zapeta hatzeman

trouver la pie au nid

(neure, heure, bere...) amerika bilatu

trouver le défaut de la cuirasse

ikuilu-zokoa bilatu

tuer le temps

denbora bidali
denbora bota
denborak egin
aldia eman
aldia igaro
denbora jan

tˆte frˆl‚e

buru-arin
buru-arin

un ou autre

bat edo bat
bat edo beste
bateonbat

une fois pour toutes

behin betiko(tz)
behin betikotzat
behin betirako
behin eta betiko

valoir son pesant d'or

baiona balio

vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué

hartzaren larrua bera dabileno saldu
hil gabe hartzaren larrua saldu

vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué

irabazi baino lehenago kanpana jo

venir l'eau à la bouche

hortzak izerditu
hortzetan ura egin

verité de La Palice

fernandoren egiak

vider les lieux

lekua(k) hustu
tokia(k) hustu

vivre aux crochets (de quelqu'un)

(inoren) bizkar bizi
(inoren) bizkarretik bizi
(inoren) gain bizi

vivre comme un coq en pâte

ilargia bezala bizi
soro bizkarren galebaten baino hobeto bizi

voir le diable

xintximariak ikusi

voir une paille dans l'oeil de son voisin

besteren buruko bartza ageri
anaiaren begian lastoa ikusi
besteren begian edozein samar ikusi
besteren buruko bartza ikusi
besteren buruko zorria ikusi

vouloir voler avant d'avoir des ailes

merio izan ez eta alkate nahi

vouloir voler avant d'avoir des ailes

biko jaio eta lau izan nahi
bururik ez eta txapela nahi
hegalik gabe hegatu nahi

… pil ou face

kutx ala pil

… pleine bouche

aho beteka

ˆtre sur le compte de

(inork ezer bere) eskuko izan

kontzeptuen aurkibidea iradokizunak bilaketa