Hasierako orrialdea
kontzeptuen aurkibidea aurkibidea iradokizunak iradokizunak bilaketara itzuli bilaketa
Bilaketaren emaitza

 

aurkituak: 72

 • Abrahamen denborako

  Azalpena: zahar

  Adibideak:

  —   To, apeztiar, zilko zuri. Abrahamen denborako pinterdiko gizonxkela zerbait, etorri den hori!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • (ezer) adarretik lotu

  Azalpena: funtsez ekin

  Adibideak:

  —   liburuxka hunek emaiten daukunaz geroz parada hautuzkoa.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Gazteleraz: coger el toro por los cuernos

 • ahamen (hau, hori, hura) handiskoa ukan

  Azalpena: (ezer) zaila izan

  Adibideak:

  —   Untsalaz behar nuke erran zoin lorioski bururatu dituen bi kargu horiek. Bainan handiskoa lakiaket ahamen hori!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • aho aberatseko

  Azalpena: hiztun ona

  Adibideak:

  —   Aho aberatsekoa zela Apesteguy jauna, nahi dut. Bainan ere, ala fede ! luma gaitzeko izkirianta. Bera ere aho abertasekoa zen, bat izatekotz!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • (inoren) ahoaren bete ez izan

  Azalpena: (inoren) mailakoa ez izan, errespetua ez merezi

  Adibideak:

  —   Zerendako irri egiten dautazu? Ez niza ote zure ahoaren bete?
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • ahotik ezin utzia(k) izan

  Azalpena: jaki ona(k) izan

  Adibideak:

  —   Errazu, Majia, baditutzu oraino kontserbuetako urtxo heietarik? Ahotik ezin utziak ziren.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • ahuntz-esnean altxatua izan

  Azalpena: menditarra, landu gabea izan

  Adibideak:

  —   Errak, Mailluquet, nun dituzte begiak Landibartar ahuntz-esnean altxatu oihan-zokotarrek? Ni hiretzat hartu?? Ez araiz! Hoin behera jautsia nizala?
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • ahuntzaren gauerdiko eztula(k)

  Azalpena: baliorik gabekoa(k)

  Adibideak:

  —   Bainan oro iretsi behar zituela iduri zuen mementoan heldu zaitzun irri farraz, deusik pasatu ez balitz bezala. Hobe segur! Zonbaiten ateraldi ziliportatsuak ala ahuntzaren gauerdiko eztulak berdintsu.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Kontzeptuak: BALIOA

  Gazteleraz: la carabina de Ambrosio

 • aldean bertze

  Azalpena: osorik, alde batetik besteraino

  Adibideak:

  —   Horiek guziak hola, orai beharko dugu fuilla itzuli, osoki, aldean bertze.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • aldez bertze

  Azalpena: osorik, alde batetik besteraino

  Adibideak:

  —   Hango bildutasuna! Denak kurutzefikari buruz begiak landatuak, guziak bihotz-zimikoaz hartuak. Kasik erran ditake ximixta zarrazta batek aldez bertze inarrosi zituela guzien buru-fuinak!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • alegia deusez

  Azalpena: garrantzirik eman gabe

  Adibideak:

  —   Bazakien nor berari hitzaldi sarkorren adiarazten, alegia deusez, hein bat naturalki.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Gazteleraz: como si nada

 • alfer korotz

  Azalpena: oso alfer

  Adibideak:

  —   Ardurenean zaharo zaflak tole eta kasik ezinbertzez solas on, sustagarriak. Gisa hortako errientarekin lanetan ditazke alfer korotzak eta kasko gogorrak.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • azken hatsa bota / eman

  Azalpena: hil

  Adibideak:

  —   Ama Birjinaren gerizapen amultsuan nahi zuen eman bere azken hatsa misionest kartsuak. Doi-doia ukan nuen Pagola jaun doyenari telefonatzeko denbora. Hau etorri zen eta eman zion anontzioa, erien sakramendua. Handik laster eman zuen azken hatsa.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Kontzeptuak: HERIOTZA

  Gazteleraz: exhalar el último suspiro

  Frantsesez: tourner de l'oeil

 • azken hatse(t)an

  Azalpena: hiltzear

  Adibideak:

  —   Gauaren erditan horra nun aditzen dituztan oihu-deiagora batzu! Banoa lasterka eta kausitzen dut Camblong dohakabea azken hatsetan.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Kontzeptuak: HERIOTZA

 • azken piruraino higatu

  Azalpena: hil arte saiatu, lan egin

  Adibideak:

  —   Bere biziko azken urteak higatu ditu azken piruraino Izpurako erien eta xaharren zerbitzuan. Beren bizia azken piruraino higatu dutela gure onetan, beren buruaz orhoitu gabe, beti lanean eta otoitzean.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • baitezpada

  Azalpena: nahi eta nahi ez

  Adibideak:

  —   Armadetako buruzagiek baitezpada nahi lukete alemanen aztaparretarik kendu Craneko munho, mendixka.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • besagainka

  Azalpena: ugari

  Adibideak:

  —   Ba, sobera zintzo, fina zen norbaiten laudatzeko neurririk gabe, alegiazko goresmenak besagainka berduratuz, isentsu kolpeak itsura parrastatuz.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • betbetan

  Azalpena: ezustean

  Adibideak:

  —   Bainan zer pasatzen da? Betbetan sekulako albarota, denak oihu-patarraka hasiak, eskuetarik joanak. Zer karietarat? Pilotari batek egin duke usaiaz kanpoko balentria bat.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Gazteleraz: de repente

 • bi beharriez burukitari lo egin

  Azalpena: lo sakon egin

  Adibideak:

  —   Ba, eiki, mundu huntan bada ainitz zuzenkontrakeria: hala-nola hobenik gabekoa urriki minaz joa, xifritua, loa galtzerainokoan... Hobenduna aldiz, bi beharriez burukitari, lo zurrungan!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Frantsesez: dormir sur ses deux oreilles

 • buru-fuinak higatu

  Azalpena: gogor pentsatu

  Adibideak:

  —   Bizkitartean egun hartan etzituen buru-fuñak higatu arrapostu luze bat egin muntatuz.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Gazteleraz: devanarse los sesos

 • buru-fuinak unatu

  Azalpena: gogor pentsatu

  Adibideak:

  —   Bizi guzian hola izana da, noizik behin buru-fuñak sobera unatzerainokoan.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Gazteleraz: devanarse los sesos

 • (neure, heure, bere...) burua gora saldu

  Azalpena: (ezertaz) harrotu

  Adibideak:

  —   Hasian-hasi, uk nezakezu orain, irakurlea, purruskeria baten kondatzerat. Aldi huntan segurik ez duzu erranen ene burua gora saldu beharrez ari nizala!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • buruan buru

  Azalpena: osorik, alde batetik besteraino

  Adibideak:

  —   Ez nagoke oraino erran gabe Mailluqueten eskuarazko predeikuak buruan-buru miresgarriak zirela.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • deus guzitan ez

  Adibideak:

  —   Bizkitartean hurbildanik ezagutu duten guziek aitortu dute EskualHerriak galdu duela bere apez argitu, kartsuenetarik bat. Berak etzituen deus guzitan onhartuko solas gisa horiek: hain baitzen ixila eta gordea.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Gazteleraz: por nada del mundo

 • (ezer baino lehen) (ezer gertatzerako) dira mandoak adartuko

  Azalpena: (ezer) ezinezkoa izan

  Adibideak:

  —   Zoaz funtsera eta ohartuko zira jende perfetik eztela mundu huntan. Mandoak adartuko dira holako bat agertuko den baino lehenago.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • eltze itsia

  Azalpena: sosak gordetzekoa

  Adibideak:

  —   Aitaren errient-paga eta Agerreko etxaldeak eman mozkinak, bizipide guziak elgarretaratu-ta ere, diru-kesa ardurenean tturrindia, eltze-itsia beti hutsa!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • esku hartu

  Azalpena: partizipatu

  Adibideak:

  —   Hemendik harat brastaka baderama bere predeiku mamitsua. Pasarte hortan erran baitzuen behar litaken baino gehiago esku hartzen zutela Eskual-Herrian nunbaitikako arrotz ausart batzuek.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • eskuetarik joana(k)

  Azalpena: asaldatua(k), harrotua(k)

  Adibideak:

  —   Bainan zer pasatzen da? Betbetan sekulako albarota, denak oihu-patarraka hasiak, eskuetarik joanak. Zer karietarat? Pilotari batek egin duke usaiaz kanpoko balentria bat. Su bizia bezain gorri, kara tzar bihurrienean, arrunt eskuetarik joana, hots!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • fera futro igorri / bidali...

  Azalpena: (ezer, inor) ondotik kendu

  Adibideak:

  —   Eta orai (hemen da bada koropiloa!) nik zer erran dezaket? Bakotxak bere xirula! Beraz doatzila fera futro ahalge ta duda minberenak. Aiaio, fera-futro zoala hastapeneko farrasta lotsagarria
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Frantsesez: envoyer faire foutre

 • fuila itzuli

  Azalpena: gaiaz aldatu

  Adibideak:

  —   Horiek guziak hola, orai beharko dugu fuilla itzuli, osoki, aldean bertze.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • gizen egin

  Azalpena: okela jan

  Adibideak:

  —   Ostatu batean bospasei gizon doi bat loretuak, ez erraiteko arras mozkorrak. Zoinek astokeria handiago. Ortziralea da, mehe eguna. Balio ote du erraitea gizen egiten dutela burlari ozar horiek?
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Frantsesez: faire gras

 • gogoari eman

  Azalpena: pentsatu

  Adibideak:

  —   Gogoari eman dezagun bakarrik azken gerla hau irabazia izan dela zuek gudukariek obeditu duzielakotz gostaia gosta. Emazu gogoari zerbait zeielakotz mintzo zela Donazahartar apez argitu hori!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • gostaia gosta

  Azalpena: ahalegin handiena eginik

  Adibideak:

  —   Gogoari eman dezagun bakarrik azken gerla hau irabazia izan dela zuek gudukariek obeditu duzielakotz gostaia gosta.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Gazteleraz: cueste lo que cueste

  Frantsesez: coûte que coûte

 • (ezer, inor) gure behiaren aratxea ez izan

  Azalpena: (ezer, inor) kanbiatua egon

  Adibideak:

  —   Zer! Beti larderiapean, ixil eta xitun, egon behar duela Milafrangako pottoka hezgaitzak! Hori ezpaitugu aldekoa! Hori ezpaita gure behiaren aratxea!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • hartze ona ukan

  Azalpena: burutsua izan, adimen handikoa izan

  Adibideak:

  —   Bizkitartean, segur eta fida naiz aitaso zaharrena barnez lau lorietan dagoela, miresten baitu bere "Papiti" maitearen hartze on, usaiaz kanpokoa
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • hedoietan gora altxatu

  Azalpena: laudatu

  Adibideak:

  —   Bainan zer pasatzen da? Betbetan sekulako albarota, denak oihu-patarraka hasiak, eskuetarik joanak. Zer karietarat? Pilotari batek egin duke usaiaz kanpoko balentria bat. Eta behariek, esku zartaka hedoietan gora altxatzen dituzte nehor ez bezalako pilotari espantagarriak .
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Gazteleraz: poner (a alguien) por las nubes

 • hunki oneko

  Azalpena: sentibera

  Adibideak:

  —   Aita, Suhuskuneko errienta. Hautuzko eskol?emailea, hunki oneko gizon gozoa segur, orotaz maitatia eta estimatia.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Gazteleraz: de buen corazón

 • ikustate handiko

  Azalpena: gorputz ederreko

  Adibideak:

  —   Hain airoski zerabilan luma, dena pindar, eskuaraz ala erdaraz! Araberako mintzatzalea bertzalde, edozoin hizkuntzetan. Egia-erran, gaineratiko dohainez ere fagoratua zen. Trakaz, kopuraz ala itxurez zinez ohargarria eta bere jitez arras gozo, ikustate handikoa.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Gazteleraz: de buen ver

 • ixil eta xitun egon

  Azalpena: guztiz isilik egon

  Adibideak:

  —   Zer! Beti larderiapean, ixil eta xitun, egon behar duela Milafrangako pottoka hezgaitzak!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • karrika egin

  Azalpena: erratu

  Adibideak:

  —   Orduko Mgr Bellevue apez nausiak etzuen karrika egin hautatu zuelarik Frantzia behereko handiena famatzen zuten Hazparneko misionesta.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • kasko-gogor

  Azalpena: adimen laburreko

  Adibideak:

  —   Ardurenean zaharo zaflak tole eta kasik ezinbertzez solas on, sustagarriak. Gisa hortako errientarekin lanetan ditazke alfer korotzak eta kasko gogorrak.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • kukurusta apaldu

  Azalpena: apalarazi

  Adibideak:

  —   Nork apalduko dio kukurusta? Pentsa bada! Papo aintzin guzia medaila mota guziez izarrestatua.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • lastozko sua

  Azalpena: une bateko goraldia

  Adibideak:

  —   Girixtino maiteak, ez dadiela izan misione hau lastozko su bat, edo oraino larrazkeneko haizeak zirimolaka berduratzen dituen ilaunen parekoa.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Frantsesez: feu de paille

 • lau hatzetarik pindarra erion

  Azalpena: kemen handiz ekin

  Adibideak:

  —   Hor bada lotzen dira beren jokoari, lau hatzetarik pindarra dariotela.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • lau hatzez gora

  Azalpena: lurrean barrrena, ipurdiz

  Adibideak:

  —   Gure misionea alüra ederrean rulatu da! Eskerrak Jainkoari: debria matatia da! Hum! Ni beldur ez ginuela lau hatzez gora botatua!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Kontzeptuak: ALDERANTZIZ

  Gazteleraz: patas arriba

  Frantsesez: les quatre fers en l?air

 • (ezertan) leporaino sartu

  Azalpena: (ezertan) gogotik saiatu

  Adibideak:

  —   Orduan intan sartu nintzan leporaino ene kanore gabeko solas pertoliekin.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • mahaiaren araberako dafaila (ukan...)

  Azalpena: dagokion mailan (bizi...)

  Adibideak:

  —   Ene ama maitearekin, urte guziez banindoan Dona-Mariarat oinez eta Behasiko kartiera trebeskatuz. Gero, bazkalondoan, jo Suharterat, aita zenaren etxe-ondorat. Hirugarren trikaldia Arbeletche Meharriko ahaidetan eta, azkenean, Delgue Etxebazterreko kusietan. Harat heldu zaukun bila ene anaietarik bat, etxeko karrosan. Hori zen gure urte guziko ateraldia. Mahaiaren araberako dafaila...
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • mehe eguna

  Azalpena: ostirala edo beste barau egunen bat, eliza katolikoaren arabera

  Adibideak:

  —   Ostatu batean bospasei gizon doi bat loretuak, ez erraiteko arras mozkorrak. Zoinek astokeria handiago. Ortziralea da, mehe eguna. Balio ote du erraitea gizen egiten dutela burlari ozar horiek?
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Frantsesez: jour maigre

 • mihipeko zaina ongi trenkatua ukan

  Azalpena: hiztun ona izan

  Adibideak:

  —   Irakurlea ohartua ditake mihi-peko zaina ongi trenkatua zuela gure misionest gazteak. Zalu-zalua mintzo baitzen, ahoan debekurik gabe!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • mutur salda

  Azalpena: haserrego

  Adibideak:

  —   Erran zuhur baten arabera, salda onak behar omen du: "Hu! Muu! Bee! Eta... Kokoriko!" Erran nahi baita xerri, idi, zikiro eta oilakitik pixka bat. Gutiz ez utz! Bizkitartean errekitu eta ekai horiek gabe gutartean egiten du bere agerraldia "mutur-salda" mintu, minkorrak. Guk nahi baino maizago eta gu ohartu gabean. Hain guti aski dugu muskertzeko, tente, tema tzarrenean.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • noizean behin

  Azalpena: aldizka

  Adibideak:

  —   Noizean behin maleziazko ñirñira gozo bat begietan
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

  Gazteleraz: de vez en cuando

  Frantsesez: de temps à autre

 • odolak jauzi egin

  Azalpena: asaldatu, sutu

  Adibideak:

  —   —Heil Hitler! Moi, prendre maisson pour 50 soldats loriossous aléman! France caput! Apres Angleterre caput, Churchil caput! Bainan laster pikatu zion pirua Lopez jaunak. Odolak jauzi egin zionetz espantu horiek aditzean?
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • oihan-zokotar

  Azalpena: zabar, landu gabe

  Adibideak:

  —   Errak, Mailluquet, nun dituzte begiak Landibartar ahunk-esnean altxatu oihan-zokotarrek? Ni hiretzat hartu?? Ez araiz! Hoin behera jautsia nizala?
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • oilo-busti

  Azalpena: koldar

  Adibideak:

  —   Hunek uste zukeen ahur-hixtu batez bere oinetara bilduko zituela frantses oilo-busti herresta guziak.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Frantsesez: poule mouillée

 • papogorri

  Azalpena: ezkertiar

  Adibideak:

  —   Bizkitartean, oro-har, politikan dira kausitzen gataska bortitzenak. Zilko-zuriak saka, papo-gorriek errefera. Hi bahiz eta ni banuk!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • peko erreka jo

  Azalpena: hondatu

  Adibideak:

  —   Peko erreka joa zuen gure kolesioak. Munduko gorena, hogoita-hamar bat ixtudiant Eskual-Herri guzitik.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • pinterdiko

  Azalpena: eskas

  Adibideak:

  —   To, apeztiar, zilko zuri. Abrahamen denborako pinterdiko gizonxkela zerbait, etorri den hori!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • piru oneko

  Azalpena: on

  Adibideak:

  —   Arras piru oneko gizona zen, goxoa, plaxenta.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • pirua pikatu

  Azalpena: isilarazi

  Adibideak:

  —   —Heil Hitler! Moi, prendre maisson pour 50 soldats loriossous aléman! France caput! Apres Angleterre caput, Churchil caput! Bainan laster pikatu zion pirua Lopez jaunak.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • sanfretean

  Azalpena: patxadaz, lasai

  Adibideak:

  —   Hemendik harat brastaka baderama bere predeiku mamitsua. Pasarte hortan erran baitzuen behar litaken baino gehiago esku hartzen zutela Eskual-Herrian nunbaitikako arrotz ausart batzuek. Nolako sanfretean ez dituzte zangopilatzen gure ohidura ederrenak, sator-lan eta hautsi-mautsi okerren medioz!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • sator-lan

  Azalpena: azpikeria

  Adibideak:

  —   Hemendik harat brastaka baderama bere predeiku mamitsua. Pasarte hortan erran baitzuen behar litaken baino gehiago esku hartzen zutela Eskual-Herrian nunbaitikako arrotz ausart batzuek. Nolako sanfretean ez dituzte zangopilatzen gure ohidura ederrenak, sator-lan eta hautsi-mautsi okerren medioz!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Gazteleraz: labor de zapa

 • tuntik ez

  Azalpena: batere ez

  Adibideak:

  —   Bertzalde haren gogoa maizenik eta goxokienik gutarteko jendearekin zen. Tuntik etzen handikaria, nor nahirekin eleketa gelditua Hazparneko karrikan.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • xintzimariak ikusi

  Azalpena: larri ibili

  Adibideak:

  —   Gau hartan Jarret misionest lagunak lanak ukan zitzin eta xintzimariak ikusi elizatiar furios heiek ezin eztiaraziz.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • xita-miruka

  Azalpena: arin, erraz

  Adibideak:

  —   Zer nahi den, ixtudiant gazteak irakaspen guziak xita-miruka beretzen ditu (l. o. g-b.) Horiek guziak hola, balio ote du erraitea bere etsamina guziak gainez-gain eta xita-miruka iragan dituela? Tolosan pasatu zuen "Licence es Lettres" delakoa urte batez... bertze guz!ek bizpahiru urte emaiten dituzten denboran.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • (inoren) xortekoa izan

  Azalpena: adin berekoa izan (gizonezkoak)

  Adibideak:

  —   Ene xortekoa zen, lehengoek zioten bezala. Klasa hogoi-ta-hirua: orai denak badazkitzu.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • zehe bat sudurrekin gelditu

  Azalpena: tronpatua izan

  Adibideak:

  —   Nor uste duzue ahalgetu zela? Nor? Nor! Nor gelditu zehe bat sudurrekin? Nor?
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

  Gazteleraz: quedarse con un palmo de narices

 • zetazko esku larruak ezarri gabe

  Azalpena: gordinki, zurikeriarik gabe

  Adibideak:

  —   Azkenean zonbait hitz erran zituen fedeaz, oixtian aipatu ateraldi larderiatsuak adi-araziz zetazko esku larruak ezarri gabe.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • zilkozuri

  Azalpena: eskuindar

  Adibideak:

  —   Bizkitartean, oro-har, politikan dira kausitzen gataska bortitzenak. Zilko-zuriak saka, papo-gorriek errefera. Hi bahiz eta ni banuk! To, apeztiar, zilko zuri. Abrahamen denborako pinterdiko gizonxkela zerbait, etorri den hori!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • zinak eta minak

  Azalpena: sufrimenduak

  Adibideak:

  —   Elizatik ateratzean emazteak kalapita gorrian. Hango zinak eta minak!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • zinak eta minak ikusi / pairatu

  Azalpena: sufritu

  Adibideak:

  —   Hamabi urte zituen Jean Saint-Pierrek sartu zelarik Larresoroko seminario ttipian. Zinak eta minak pairatu zituen ezin laketuz. Handik ihes egitekotan ere izan.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • ziria zur beretik eman

  Azalpena: beti kontu berak erabili

  Adibideak:

  —   Bertzalde haren gogoa maizenik eta goxokienik gutarteko jendearekin zen. Tuntik etzen handikaria, nor nahirekin eleketa gelditua Hazparneko karrikan. Betidanikakoa zuen lañotasun hori bakotxari zur beretik ziria emanez bainan beti ele ona, buruak eta bihotzak manatzen zioten bezala.
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 • zunda handiko

  Azalpena: bizkor, burutsu

  Adibideak:

  —   Bego beti nausi, zunda haundiko kondatzailea, ekai gutiz muntatuko baitu saltsa guzia!
  ETCHEBERRY, J. B.
  Hazparneko misionestak, 1986.

 

lokuzioan azalpenean bietan

    hitz hasiera
bere horretan

gaztelera frantsesa


Korrespondentzia guztiak ikusi: gazteleraz / frantsesez
kontzeptuen aurkibidea iradokizunak